Sign In

Chi cục THADS Nghi Lộc thông báo về việc lựa chọn Tổ chức thẩm định giá tài sản số 132/TB-CCTHADS ngày 22/6/2022: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại thửa đất 777, tờ bản đồ số 05, xóm Xuân Trang, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An

22/06/2022

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: