Sign In

Chi cục THADS Thị xã Hoàng Mai thông báo về việc lựa chọn Tổ chức thẩm định giá tài sản số 286/TB-CCTHADS ngày 28/6/2022: 01 tàu cá thuộc sở hữu ông Hoàng Văn Ngoan, đang neo tại cảng cá Quỳnh Phương thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

28/06/2022

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: