Sign In

Chi cục THADS Quỳnh Lưu thông báo về việc lựa chọn Tổ chức thẩm định giá tài sản số 367/TB-CCTHADS ngày 05/7/2022: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại thửa đất 09, tờ bản đồ số 04, xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

05/07/2022

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: