Sign In

Chi cục THADS Diễn Châu thông báo về việc lựa chọn Tổ chức thẩm định giá tài sản số 105/TB-CCTHADS ngày 13/03/2023: Quyền sử dụng đất và tài sản găn liền với đất tại thửa 310, TBĐ 14, xóm Đông Hồ, xã Diễn Phong, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

13/03/2023

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: