Sign In

Chi cục THADS Tp. Vinh TB về việc lựa chọn Tổ chức thẩm định giá tài sản số 318/TB-CTHADS ngày 17/4/2023:Quyền SDĐ và TS gắn liền với đất tại thửa đất số 233 và 236, tờ bản đồ số 07, tại khối Tân Vinh, phường Lê Mao, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An

17/04/2023

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: