Sign In

Cục THADS Nghệ An thông báo về việc lựa chọn Tổ chức thẩm định giá tài sản số 754/TB-CTHADS ngày 05/06/2023: Các tang vật là tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước theo Bản án, Quyết định đã có hiệu lực của Tòa án ND tỉnh Nghệ An (có danh sách kèm theo)

05/06/2023

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: