Sign In

Chi cục THADS Nghi Lộc thông báo về việc lựa chọn Tổ chức thẩm định giá tài sản số 144/TB-CCTHADS ngày09/06/2023: Quyền SDĐ tại thửa đất 860, tờ bản đồ số 20, xóm 21 (nay là xóm 9), xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An

09/06/2023

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: