Sign In

Chi cục THADS Thị xã Hoàng Mai TB về việc lựa chọn Tổ chức thẩm định giá tài sản số 195/TB-CCTHADS ngày 12/06/2023: Quyền SDĐ và tài sản gắn liền trên đất tại thửa đất 541, tờ bản đồ số 17, khối Thân ái, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

12/06/2023

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: