Sign In

Chi cục THADS Tp. Vinh TB về việc lựa chọn Tổ chức thẩm định giá tài sản số 524TB-CTHADS ngày 13/6/2023:Quyền SDĐ tại thửa đất số 123, tờ bản đồ số 20, tại khối 3, phường Cửa Nam, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An

22/06/2023

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: