Sign In

Chi cục THADS Diễn Châu thông báo về việc lựa chọn Tổ chức thẩm định giá tài sản số 186/TB-CCTHADS ngày 07/07/2023: Quyền sử dụng đất tại thửa đất 925, TBĐ số 4 (nay là thửa đất 167, TBĐ 14 ) xóm Chiến Thắng , xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

07/07/2023

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: