Sign In

Chi cục THADS Diễn Châu thông báo về việc lựa chọn Tổ chức thẩm định giá tài sản số 199/TB-CCTHADS ngày 21/07/2023: QSD tại thửa đất 1135, TBĐ số 4 (nay là thửa 474, TBĐ 12) xóm Hải Đông , xã Diễn Bích, Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

21/07/2023

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: