Sign In

Chi cục THADS Tp. Vinh TB về việc lựa chọn Tổ chức thẩm định giá tài sản số 820TB-CTHADS ngày 24/8/2023:Tài sản trên đất thuê tại thửa đất số 98, tờ bản đồ số 17, tại khối 1, xã Nghi Phú, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An

24/08/2023

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: