Sign In

Chi cục THADS Tp. Vinh TB về việc lựa chọn Tổ chức thẩm định giá tài sản số 911TB-CTHADS ngày 13/7/2023:Quyền SDĐ và tài sản trên đất tại thửa đất số 61, tờ bản đồ số 02, tại khối 2, phường Trường Thi, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An

13/09/2023

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: