Sign In

Chi cục THADS Nghi Lộc thông báo về việc lựa chọn Tổ chức thẩm định giá tài sản số 299/TB-CCTHADS ngày 02/10/2023: Quyền SDĐ tại thửa đất 1644, tờ bản đồ số 8, xóm 4, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, Nghệ An

02/10/2023

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: