Sign In

Chi cục THADS Tp. Vinh TB về việc lựa chọn Tổ chức thẩm định giá tài sản số 983TB-CTHADS ngày 09/10/2023:Quyền SDĐ tại thửa đất số 396, tờ bản đồ số 19, tại xóm 10, xã Nghi Phú, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An

09/10/2023

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: