Sign In

Cục THADS Nghệ An thông báo về việc lựa chọn Tổ chức thẩm định giá tài sản số 1493/TB-CTHADS ngày 20/10/2023:Tang vật và tài sản là gỗ tịch thu sung công quỹ Nhà nước theo Bản án 95/2023/HSST ngày 26/7/2023 của Tòa án ND tỉnh Nghệ A

20/10/2023

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: