Sign In

Chi cục THADS Quỳnh Lưu thông báo về việc lựa chọn Tổ chức thẩm định giá tài sản số 590/TB-CCTHADS ngày 24/10/2023: Quyền SDĐ và tài sản gắn liền trên đất tại thửa đất 980, TBĐ số 10 (nay là thửa 165, TBĐ 21), xóm Quyết Thắng, xã An Hòa, Quỳnh Lưu, N. An

24/10/2023

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: