Sign In

Chi cục THADS Con Cuông thông báo về việc lựa chọn Tổ chức thẩm định giá tài sản số 06/TB-CTHADS ngày 20/4/2022: Quyền sử dụng đất thửa đất số 65, Tờ bản đồ số 53, bản Tân Hương, Xã Yên Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An

20/04/2022

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: