Sign In

Chi cục THADS Thanh Chương thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán Thẩm định giá tài sản số 350/TB-CTHADS ngày 12/10/2021: Quyền sử dụng thửa đất 118, tờ bản đồ số 40, xóm Tổng đội, xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương.

12/10/2021

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: