Sign In

Chi cục THADS Diễn Châu thông báo về việc lựa chọn Tổ chức thẩm định giá tài sản số 59/TB-CTHADS ngày 30/3/2022: Tài sản đấu giá tại Chi cục THADS, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

30/03/2022

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: