Sign In

Chi cục THADS Thành phố Vinh thông báo về việc lựa chọn Tổ chức thẩm định giá tài sản số 183/TB-CTHADS ngày 08/4/2022: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 75, tờ BĐ số 11, khối 12, phường Quang Trung, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

08/04/2022

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: