Sign In

Chi cục THADS Nghi Lộc thông báo về việc lựa chọn Tổ chức thẩm định giá tài sản số 170/TB-CCTHADS ngày 28/06/2023: Quyền SDĐ tại thửa đất 140, tờ bản đồ số 2, xóm Xuân Phúc (nay là xóm Tiến Động), xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An

28/06/2023

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: