Sign In

Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An tổ chức thi hành đạt kết quả về việc và tiền cao nhất từ trước đến nay

11/12/2019

Thực hiện Quyết định số 2659/QĐ-BTP ngày 29/10/2019 của Bộ Tư pháp về việc Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020. Sáng ngày 11/12/2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh (THADS) Nghệ An đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2020. Dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Quốc Nam, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Nghệ An; đồng chí Nguyễn Văn Việt, đồng chí Nguyễn Hoài An, Phó Cục trưởng; các đồng chí Lãnh đạo Phòng chuyên môn thuộc Cục, Lãnh đạo Chi cục THADS các huyện, thành phố, thị xã, các đồng chí Chấp hành viên, Thẩm tra viên toàn tỉnh cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Cục THADS tỉnh.
 
 

 
 
Hội nghị đã thông qua Dự thảo Báo cáo kết quả công tác THADS, HC năm 2019, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020; 08 chuyên đề về chuyên môn, nghiệp vụ và nghe các báo cáo tham luận của một số đơn vị cấp huyện. Tại Hội nghị, các đồng chí Lãnh đạo Cục cũng như Chi cục, Chấp hành viên, Thẩm tra viên đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, phân tích làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại trong công tác THADS năm 2019. Đồng thời, bàn giải pháp để thực hiện hiệu quả chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020.
Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, năm 2019, Cục THADS tỉnh Nghệ An đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác THADS. Nhờ vậy, tỷ lệ giải quyết về việc, về về tiền đều đạt và vượt chỉ tiêu mà Nghị quyết của Quốc hội, Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao. Trong năm, các cơ quan THADS tỉnh đã giải quyết được 14.044 việc/332.899.837.000 đồng tăng 538 việc/115.960.474.000 đồng so với năm 2018. so với chỉ tiêu của Tổng Cục THADS - Bộ Tư pháp giao đã vượt 9,5% về việc và vượt 3% về tiền; cao hơn cùng kỳ 2018 và cao hơn bình quân chung của toàn quốc; đây là năm các cơ quan THADS tỉnh Nghệ An thi hành xong số việc và tiền cao nhất từ trước đến nay. Đồng thời, các mặt công tác khác cũng được triển khai có hiệu quả như: tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý nhà nước về THADS kịp thời, tích cực; mối quan hệ phối hợp trong THADS, HC được tăng cường, hiệu quả từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã; công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC được quan tâm, thực hiện đúng quy định pháp luật; kỷ cương, kỷ luật hành chính trong Hệ thống các cơ quan THADS trong tỉnh cơ bản được bảo đảm, nội bộ các cơ quan, đơn vị đoàn kết, ổn định; các mặt công tác khác đều đảm bảo yêu cầu đề ra.
 
 

 
 
Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Phạm Quốc Nam, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục THADS tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác thi hành án dân sự năm 2019. Bên cạnh đó vẫn thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế cần được quan tâm khắc phục trong thời gian tới.
Đồng chí nhấn mạnh, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao năm 2020, ngành Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An cần phải chú trọng thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau: Quán triệt, triển khai có hiệu quả các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương, trong đó chú trọng làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác THADS, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh; Triển khai thực hiện bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi THAHC được giao theo Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án; Chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ công chức làm công tác THADS trong sạch, vững mạnh, đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, trong đó tập trung kiện toàn những đơn vị, địa bàn có lượng án lớn hoặc còn nhiều hạn chế, yếu kém; Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, pháp luật và tập huấn nâng cao bản lĩnh nghề nghiệp cho đội ngũ công chức, Chấp hành viên thực hiện nhiệm vụ thi hành án…
 
 
 
Hội nghị cũng đã tiến hành công bố các Quyết định khen thưởng và tiến hành trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong công tác, nhằm động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong năm 2019.
 
                                                                                                      Lê Thị Huyền Trang

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: