Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An đẩy mạnh công tác đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ ngay từ ngày đầu tháng đầu của năm công tác 2022.

10/11/2021

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An đẩy mạnh công tác đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ ngay từ ngày đầu tháng đầu của năm công tác 2022.
Trước tình hình dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh vẫn đang diễn biến phức tạp, trong khi đó chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao ngày càng cao, tính chất các vụ việc phải thi hành án ngày càng khó khăn, phức tạp. Để kịp thời triển khai nhiệm vụ ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm công tác năm 2022, ngày 06/10/2022, Cục THADS tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ Quý I/2022
Trước tình hình dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh vẫn đang diễn biến phức tạp, trong khi đó chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao ngày càng cao, tính chất các vụ việc phải thi hành án ngày càng khó khăn, phức tạp. Để kịp thời triển khai nhiệm vụ ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm công tác năm 2022, ngày 06/10/2022, Cục THADS tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ Quý I/2022. Sau hội nghị, thực hiện chương trình, kế hoạch công tác Quý I năm 2022, vào các ngày từ 28/10/2021 đến 04/11/2021, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Nghệ An đã tổ chức 02 Đoàn công tác với 02 đồng chí Lãnh đạo Cục làm trưởng đoàn, trực tiếp làm việc với các Chi cục THADScó lượng việc, tiền thi hành xong trong năm 2021 đạt kết quả thấp (thị xã Thái Hòa, TP Vinh, Anh Sơn). Cụ thể:

Làm việc tại Chi cục THADS Thị xã Thái Hòa
Vào ngày28/10/2021, Đoàn công tác do đồng chí Phạm Quốc Nam, Cục trưởng Cục THADS tỉnh làm trưởng đoàn đã trực tiếp làm việc với tập thể Lãnh đạo, Chấp hành viên, thư ký và chuyên viên Chi cục THADS thị xã Thái Hoà. Đây là 01 trong 02 đơn vị không hoàn thành chỉ tiêu về việc, về tiền trong năm 2021. Tại buổi làm việc, trên cơ sở kết quả báo cáo của Chi cục và ý kiến giải trình của từng Chấp hành viên, đồng chí Phạm Quốc Nam đã chỉ ra các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân dẫn đến kết quả thi hành án thấp. Đồng thời yêu cầu Chi cục thực hiện các nhiệm vụ chính sau: (i)Tập trung tham mưu kịp thời cho Cấp ủy, chính quyền địa phương nâng cao vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực thi hành án dân sự; (ii) tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan, trong đó chú trọng việc phối hợp với cơ quan công an và UBND phường, xã để vận động thuyết phục người phải thi hành án trong các vụ án hình sự tự nguyện thi hành; (iii) Tăng cường việc kiểm tra, giám sát kỷ luật, kỷ cương hành chính. (iv) Đẩy mạnh công tác tổ chức thi hành án đảm bảo tiến độ, chất lượng và thực hiện đúng quy định, nhất là các vụ việcthu hồi tiền, tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế và thi hành án cho các tổ chức, tín dụng ngân hàng yêu cầu Chấp hành viên phải tập trung cao cho việc xác minh làm rõ điều kiện tài sản để lên phương án tổ chức thi hành án kịp thời. Kết thúc buổi làm việc, thay mặt tập thể CBCC, người lao động, Lãnh đạo Chi cục THADS thị xã Thái Hoà cam kết thực hiện đúng, đầy đủ ý kiến chỉ đạo và quyết tâm hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2022.
                  
Làm việc tại Chi cục THADS TP Vinh
          Tiếp đến, vào sáng ngày 03/11/2021,đồng chí Phạm Quốc Nam dẫn đầu Đoàn công tác Cục THADS tỉnh đã trực tiếp làm việc vớiChi cục THADS thành phố Vinh. Đây là đơn vị có lượng việc, tiền phải thi hành án lớn nhất toàn tỉnh, nhưng trong năm 2021 không hoàn thành 02 chỉ tiêu được giao. Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã được nghe Chi cục báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2021,01 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022. Trên cơ sở đó, thay mặt Đảng uỷ, Lãnh đạo Cục, đồng chí Phạm Quốc Nam đồng tình cao với kế hoạch tổ chức thi hành án theo 03 chuyên đề lớn:“Thu hồi tiền, tài sản trong vụ án hình sự về kinh tế tham nhũng, thu ngân sách nhà nước trong các vụ án hình sự và thi hành án cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng” do Chi cục THADS thành phố Vinh đề xuất. Đồng chí nhấn mạnh:Trong hoàn cảnh dịch Covid 19 trên địa bàn thành phố đang diến biến phức tạp, yêu cầu tập thể Lãnh đạo, CBCC và người lao động vừa phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid 19, mặt khác phải đẩy nhanh tiến độ tổ chức thi hành án đạt hiệu quả, đảm bảo đúng quy trình, quy định. Đồng thời, cần tranh thủ sự đồng tình của Cấp uỷ, chính quyền địa phương, tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan, bàn ngành tạo điều kiện thuận lợi kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự. Kết thúc buổi làm việc, đại diện Lãnh đạo Chi cục THADS thành phố Vinh cam kết thực hiện đúng, đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Cục.
                  
 Làm việc tại Chi cục THADS huyện Anh Sơn
          Sau ngày làm việc với Chi cục THADS thành phố Vinh, vào sáng ngày 04/11/2021, Đoàn công tác do đồng chí Vi Văn Nhung, Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn đã đến làm việc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Anh Sơn. Tại đây, Đoàn đã phối hợp với đại diện Chi cục THADS huyện và UBND các xã Khai Sơn, Đức Sơn, Cao Sơn trực tiếp đi kiểm tra đánh giá thực trạng từng tài sản, trao đổi phương án thi hành. Trên cơ sở kết quả khảo sát, chiều cùng ngày, Đoàn công táccó buổi làm việc với Chi cục THADS huyện Anh Sơn và cho ý kiến chỉ đạo thi hành án đối với từng vụ việc cụ thể. Kết luận, tại buổi làm việc đồng chí Vi Văn Nhung nhấn mạnh: Chi cục cần tích cực tham mưu cho Cấp uỷ, UBND huyện tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thi hành án dân sự trên địa bàn; kịp thời kiện toàn Ban chỉ đạo thi hành án dân sự; xây dựng và hoàn thiện quy chế phối hợp với UBND xã, thị trấn, trình UBND huyện cho ý kiến. Bên cạnh đó, yêu cầu Lãnh đạo Chi cục chỉ đạo Chấp hành viên tập trung cao cho công tác tổ chức thi hành án theo thẩm quyền, trong đó đối với các vụ việc thi hành án cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng và các vụ việc thu hồi tiền trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng cần phối hợp với cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ xác minh,ước tính giá trị từng tài sản. Riêngđối với các vụ việc Đoàn đã đi kiểm tra thực tế tài sản phải phải xây dựng phương án, kế hoạch cưỡng chế trước 31/12/2021. Sau khi nghe kết luận của đồng chí Trưởng đoàn, Lãnh đạo Chi cục THADS huyện Anh Sơn đã thay mặt đơn vị cam kết sẽ thực hiện đầy đủ ý kiến chỉ đạo, quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2022.
          Việc tổ chức các đoàn công tác làm việc với Chi cục ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2022là một trong những hoạt động thường niên của Cấp uỷ, Lãnh đạo Cục nhằm tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong công tác thi hành án dân sự. Mặt khác, kịp thời động viên, khích lệ tinh thần CBCC nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao năm 2022, nhất là trong giai đoạn dịch Covid 19 đang diễn biến phức tạp, bùng phát tại nhiều địa phương.
 
 
Đặng Quyền Sang
                                         Chấp hành viên, phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án

Các tin đã đưa ngày: