Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình triển khai thực hiện Quyết định số 140-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân công đơn vị phụ trách và doanh nghiệp kết nghĩa với thị trấn Bình Minh.

17/05/2016

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình triển khai thực hiện Quyết định số 140-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân công đơn vị phụ trách và doanh nghiệp kết nghĩa với thị trấn Bình Minh.
Ngày 14/5/2016, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình và Công ty TNHH Một thành viên Bình Minh phối hợp với UBND thị trấn Bình Minh, huyện Kim Sơn tổ chức Hội nghị thực hiện Quyết định số 140-QĐ/TU của Ban thường vụ tỉnh ủy Ninh Bình về việc phân công cơ quan, đơn vị phụ trách và doanh nghiệp kết nghĩa với xã có tính chất đặc thù.
 

       Tới dự Hội nghị có đồng chí Lưu Danh Tuyên, TVTU, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, lãnh đạo huyện Kim Sơn, đại diện Công ty TNHH MTV Bình Minh, đại diện cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng phố của thị trấn. 

         Thị trấn Bình Minh trải qua gần 50 năm hình thành và phát triển song vẫn là một trong những đơn vị đặc biệt khó khăn của huyện Kim Sơn. Trong thời gian tới, Cục Thi hành án dân sự tỉnh sẽ tạo điều kiện giúp đỡ bồi dưỡng nghiệp vụ về kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ công chức thị trấn. Thường xuyên phối hợp với Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và Đảng ủy Thị trấn Bình Minh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật trong cán bộ và nhân dân Thị trấn. Thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp PBGDPL phù hợp với từng đối tượng; đưa công tác PBGDPL đi vào nền nếp và có hiệu quả, góp phần thực hiện tốt phương châm “Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật”, ổn định tình hình trật tự an ninh, tạo tiền đề cho việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thị trấn.  
        Đối với Công ty TNHH MTV Bình Minh sẽ có những biện pháp hỗ trợ cụ thể, thiết thực như: định hướng nghề nghiệp, thu hút đầu tư, tạo việc làm cho lao động địa phương; tạo điều kiện hỗ trợ địa phương đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi.
                             
          Tại Hội nghị, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Công ty TNHH MTV Bình Minh đã tặng nhiều phần quà ý nghĩa và thiết thực cho Đảng ủy, UBND thị trấn Bình Minh.  
                                                                                                                       Tin bài: Hoàng Lan
 

Các tin đã đưa ngày: