Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2018

22/12/2017

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2018
         Sáng ngày 22/12/2017, Cục thi hành án dân sự( THADS) tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2018. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Xuân Túy, Phó ban chỉ đạo THADS, Cục trưởng Cục THADS tỉnh. Cùng dự hội nghị có đồng chí Vũ Đức Am, Phó Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh. Dự Hội nghị còn có đại biểu khách mời là các đ/c nguyên là Cục trưởng, Phó Cục Trưởng Cục THADS tỉnh. Các đ/c Lãnh đạo Phòng cảnh sát THAHS và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Ninh Bình.Tham dự Hội nghị còn có các đ/c Trưởng, Phó các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng các Chi cục THADS huyện, thành phố và toàn thể cán bộ, công chức và người lao động ngành THADS tỉnh Ninh Bình.
     Thay mặt lãnh đạo Cục THADS tỉnh, đồng chí Vũ Đức Am Phó Cục trưởng đã trình bày báo cáo tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2017.  Báo cáo  nêu rõ năm 2017,  trong bối cảnh tình hình kinh tế của cả nước nói chung và địa phương tỉnh Ninh Bình nói riêng còn gặp nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Cấp ủy, chính quyền địa phương và sự phối hợp của các ngành trong công tác thi hành án dân sự; sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của lãnh đạo ngành và sự đoàn kết của đội ngũ cán bộ, công chức ngành thi hành án dân sự tỉnh đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác năm, triển khai đồng bộ các mặt công tác phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ do ngành, chính quyền địa phương  giao.

 
       Theo thống kê kết quả THADS năm 2017: Về việc toàn ngành thụ lý 5.917 việc, đã ủy thác 81 việc, tổng số việc phải thi hành 5.836 việc. Kết quả xác minh phân loại có 4.878 việc có điều kiện giải chiếm tỷ lệ 83,6 % và 958 việc chưa có điều kiện giải quyết chiếm tỷ lệ 14,6% tổng số việc đưa ra thi hành. Đã thi hành xong 3.767 việc đạt tỷ lệ 77,2 % ( so với chỉ tiêu Quốc hội giao vượt 7,2 % và tăng 2,8 % về tỷ lệ so với năm 2016). Số việc chuyển sang năm 2018 là: 2069 việc , giảm 166 việc  đạt tỷ lệ 13%.
     Về tiền toàn ngành thụ lý là 644,1 tỷ đồng, đã ủy thác thi hành án 78 tỷ đồng, tổng số tiền phải thi hành 566,1tỷ đồng. Kết quả xác minh phân loại có 428,7 tỷ đồng điều kiện thi hành bằng 76% và 137,3 tỷ đồng chưa có điều kiện thi hành bằng 24% tổng số tiền đưa ra thi hành. Đã thi hành xong 209,4 tỷ đồng bằng 48,8% ( So với chỉ tiêu Quốc hội  giao vượt 18,8% và tăng 18,3%  về tỷ lệ so với năm 2016). Số tiền chuyển sang năm 2018 là 356,6 tỷ đồng, giảm 14,6 tỷ đồng bằng 6,3%. Công tác xác minh, phân loại án được chú trọng, công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện nghiêm túc, công tác hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ ngày càng hiệu quả . Toàn ngành thu cho NSNN 14,6 tỷ đồng, vượt 4/4 chỉ tiêu Quốc hội, Bộ Tư pháp giao. Cục THADS tỉnh được Hội đồng thi đua, khen thưởng khu vực Đồng bằng Bắc bộ bình chọn và đề nghị Bộ Tư pháp, Chính Phủ, tặng “Cờ đơn vị xuất sắc năm 2017”. Những thành quả trên của ngành thi hành án dân sự tỉnh đã góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, kinh tế, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

       Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận sôi nổi, góp ý kiến, chia sẻ , trao đổi và đề xuất nhiều giải pháp thiết thực, kinh nghiệm thực tiễn trong công tác chỉ đạo, điều hành; Công tác phối hợp với các cấp, ngành chính quyền địa phương trong công tác Thi hành án; Kinh nghiệm, giải pháp trong tổ chức thi hành án để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.....Nhằm giúp cho công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh được đảm bảo và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ trong những năm tiếp theo.

       Đồng chí Phạm Xuân Túy, Cục trưởng Cục THADS tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những cố gắng của các tập thế, cá nhân trong  thực hiện công tác THADS năm 2017. Đựơc sự ủy quyền của lãnh đạo UBND tỉnh đồng chí đã trao Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen cho các tập thể cá nhân  đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm  2017. ( Năm 2017 Cục THADS tỉnh được Chính Phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc, Bộ tư Pháp tặng cờ thi đua ngành cho 01 tập thể, tặng Bằng khen cho 02 tập thể, 05 cá nhân, công nhận 06 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, Công nhận chín sỹ thi đua ngành cho 01 cá nhân, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 01 tập thể, tặng Bằng khen cho 02 tập thể, 05 cá nhân.........).

 
       Kết luận và bế mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Túy, Cục trưởng Cục THADS tỉnh đã đánh giá những  kết qủa  đạt được trong năm qua của ngành THADS tỉnh đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, thiếu sót nhất định trong thời gian qua.  Năm 2018  dự kiến số việc và tiền  thụ lý tiếp tục tăng cao so với cùng kỳ năm 2017  trong khi biên chế lại giảm do đó để nâng cao hiệu quả công tác THADS, đồng chí Cục Trưởng đã yêu cầu và chỉ đạo một số nội dung trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới : Cụ thể hóa các giải pháp để tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo quy định, tập trung thi hành rứt điểm những vụ việc có giá trị lớn, phức tạp kéo dài; những vụ án liên quan đến dụng Ngân hàng ; Phối hợp với các cấp, ngành, chính quyền địa phương tổ chức cưỡng chế giao tài tài cho người trúng đấu giá tài sản đã đấu giá thành; tiếp tục phát huy vai trò của người đứng đầu đơn vị; tập trung chỉ đạo sát sao, đồng bộ các giải pháp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm công tác; tiếp tục giao chỉ tiêu, nhiệm vụ  đối với các Phòng chuyên môn, Chấp hành viên tỉnh và Chi cục  để thực hiện tốt công tác THADS. Chú trọng nâng cao chất lượng công vụ để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác THADS phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác mà ngành và địa phương giao trong năm 2018.


Theo Văn phòng Cục THADS tỉnh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: