Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án năm 2020.

04/12/2019

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án năm 2020.
      Sáng ngày 03/12/2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án năm 2020. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục THADS tỉnh, các đồng chí Nguyên Lãnh đạo Cục, đại diện Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Ninh Bình và các đồng chí nguyên là lãnh đạo các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc Cục nghỉ hưu trong năm 2019,  Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Lãnh đạo Chi cục các huyện, thành phố và toàn thể cán bộ công chức, người lao động trong toàn ngành
      Thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019, Cục Thi hành án dân sự  tỉnh Ninh Bình đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết chủ động, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nắm chắc tình hình, kịp thời có những chủ trương giải pháp phù hợp, sâu sát, quyết liệt; cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức ngành THADS tỉnh Ninh Bình nên công tác THADS, hành chính trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.
      Phát huy những thành tích đã đạt được, năm 2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình tiếp tục tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 111/2015/QH13 của Quốc hội bằng nhiều giải pháp đồng bộ, toàn diện, quyết liệt để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
      Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 do ông Lê Ngọc Hưng, Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh trình bày: Tổng số việc thụ lý là 5.881 việc, ủy thác thi hành án 53 việc, tổng số việc phải thi hành 5.828 việc. Kết quả xác minh phân loại: số việc có điều kiện thi hành: 4.475 việc có điều kiện giải quyết (77%); Số việc chưa có điều kiện giải quyết là 1.353 việc ( 23%) so với tổng số phải thi hành đã giải quyết xong 3.299 việc trong số việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 73,72% (vượt 3,72%so với chỉ tiêu được Quốc hội giao). Tổng số tiền thụ lý là 617,2 tỷ đồng, đã ủy thác 4,6 tỷ đồng; tổng số tiền phải thi hành là 612,6 tỷ đồng. Kết quả xác minh phân loại: số tiền có điều kiện thi hành 369,2 tỷ đồng (60,3%); số tiền chưa có điều kiện thi hành 243,4 tỷ đồng (39,7%) so với tổng số phải thi hành. Đã giải quyết xong 146,7 tỷ đồng đạt tỷ lệ 39,7% so với số có điều kiện thi hành (vượt 9,7% chỉ tiêu Quốc hội giao). Công tác theo dõi thi hành án hành chính là công tác hiện được Cục THADS tỉnh đặc biệt quan tâm và thực hiện trên tinh thần của Luật Tố tụng hành chính, Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ. Lãnh đạo Cục chỉ đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, các Chi cục THADS huyện, thành phố trực thuộc thường xuyên rà soát, theo dõi việc thi hành các bản án, quyết định của toà án về vụ án hành chính. Trong năm 2019, Tòa án nhân dân hai cấp đã chuyển giao cho cơ quan THADS 16 bản án, quyết định, trong đó có 02 việc phát sinh liên quan đến theo dõi thi hành án hành chính liên quan đến việc hủy quyết định giải quyết khiếu nại của UBND huyện Hoa Lư và hủy quyết định thu thuế của Cục Thuế tỉnh Cục THADS đã ra thông báo tự nguyện thi hành án. Đến nay, UBND huyện Hoa Lư và Cục Thuế tỉnh Ninh Bình đã thực hiện xong và thông báo kết quả về Cục Thi hành án dân sự tỉnh theo đúng quy định của của pháp luật.
      Bên cạnh đó, để chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống THADS (19/7/1946 - 19/7/2019), Cục THADS đã ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua cao điểm tại Cục và tất cả các Chi cục THADS trực thuộc. Kết quả có 01 tập thể và 01 cá nhân được Tổng cục trưởng Tổng cục THADS tặng giấy khen. Tổng kết phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020. Trong  năm 2019, Cục đã đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng bằng khen cho 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Năm 2019 toàn ngành có 10 tập thể, 54 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 04 tập thể, 09 cá nhân được tặng Giấy khen; 11 cá nhân đạt chiến sĩ thi đua cơ sở; 01 cá nhân được Bộ Tư pháp tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”; 04 tập thể đề nghị tập thể lao động xuất sắc; 02 tập thể đề nghị tặng Cờ đơn vị xuất sắc (Chi cục THADS thành phố Tam Điệp đề nghị Bộ Tư pháp tặng, Chi cục THADS thành phố Ninh Bình đề nghị UBND tỉnh tặng); 05 tập thể, 09 cá nhân đề nghị tặng Bằng khen và 01 cá nhân đề nghị Bộ Tư pháp tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành.
                                  
      Hội nghị đã nghe các ý kiến đề xuất, tham luận từ đại diện các phòng chuyên môn, các Chi cục thi hành án dân sự huyện, thành phố trực thuộc Cục, về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Qua đó đã thẳng thắn trao đổi, thảo luận kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2020 và những năm tiếp theo.
      Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Túy Cục trưởng Cục THADS tỉnh đã trả lời những đề xuất, kiến nghị khó khăn vướng mắc của các Chi cục THADS huyện, thành phố trực thuộc và chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành. Đồng thời Cục trưởng cũng yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn, các Chi cục trưởng Chi cục THADS trực thuộc thực hiện ngay một số nhiệm vụ: (1) Chỉ đạo các đơn vị ban hành kế hoạch công tác THADS năm 2020, trong đó phải xác định các nhiệm vụ cụ thể gắn với thời gian thực hiện, cócác giải pháp khả thi, sát với tình hình thực tế; đồng thời, giao chỉ tiêu nhiệm vụ cho từng CHV, làm cơ sở, thước đo, đánh giá nhận xét, phân loại công chức cuối năm; (2) Tập trung chỉ đạo các đơn vị giải quyết dứt điểm những vụ việc có điều kiện thi hành, các vụ việc có giá trị thi hành lớn của năm 2019 chuyển sang, phấn đấu nâng cao tỷ lệ, kết quả thi hành án ngay từ những tháng đầu năm công tác; (3) Đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; chú trọng kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về THADS, kiểm tra theo các chuyên đề về trình tự, thủ tục thi hành án nhằm phát hiện những thiếu sót để qua đó chấn chỉnh, khắc phục kịp thời (về công tác phân loại án đối với CHV; về công tác quản lý tài chính công tác thu - chi tiền thi hành án, công tác quản lý tài sản tang vật trong các vụ việc THADS); (4) Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác chuyên môn nghiệp vụ:triển khai, vận hành phần mềm Quản lý THADS;triển khai hiệu quả cơ chế một cửa và phần mềm hỗ trợ trực tuyến thi hành án; triển khai thực hiện phần mềm quản lý văn bản và tăng cường sử dụng văn bản điện tử; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo trực tuyến; tiếp tục thực hiện trả kết quả, giải quyết thủ tục hành chính trong THADS qua dịch vụ bưu chính công ích, từng bước đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của người dân và doanh nghiệp; (5) Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư trong hoạt động THADS; giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; chỉ đạo giải quyết dứt điểm các đơn, thư khiếu nại, tố cáo, hạn chế đến múc thấp nhất đơn thư vượt cấp, đơn gửi nhiều nơi; (6) Phát động các phong trào thi đua và kịp thời sơ tổng kết, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, qua đó động viên, khích lệ tinh thần cán bộ công chức trong toàn ngành, cùng nhau quyết tâm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm 2020.
 

     


Theo Văn phòng Cục THADS tỉnh Ninh Bình

Các tin đã đưa ngày: