Sign In

Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2021

04/12/2020

Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2021

 

        Sáng ngày 04/12/2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án năm 2021. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Cục THADS tỉnh Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Lãnh đạo Chi cục các huyện, thành phố và toàn thể cán bộ công chức trong toàn ngành.

 

        Phát huy những thành tích đã đạt được, năm 2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình tiếp tục tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc Hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, của Tòa án nhân dân tối cao và công tác thi hành án dân sự; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ: Liên quan đến công tác THADS, hành chính, Nghị quyết yêu cầu “Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về thi hành án, tập trung vào các vụ việc trọng điểm...”. Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính và các văn bản chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về công tác thi hành án dân sự, hành chính.
   
        Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 do ông Lại Thế Anh, Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh trình bày: Tổng số việc thụ lý là 5.609 việc, ủy thác thi hành án 41 việc, tổng số việc phải thi hành 5.567 việc. Kết quả xác minh phân loại: số việc có điều kiện thi hành: 4.664 việc, chiếm 83,8% trong tổng số phải thi hành; Số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 900 việc, chiếm 16,2% trong tổng số phải thi hành, số thi hành xong là 3.443 việc, tăng 144 việc (tăng 4,36 %) so với cùng kỳ năm 2019; đạt tỉ lệ 76,03% (tăng 2,31 % về tỷ lệ ) so với cùng kỳ năm 2019. Thiếu 4,97% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao. Tổng số tiền thụ lý là 606 tỷ 428 triệu 245 nghìn đồng, đã ủy thác 44 tỷ 306 triệu 363 nghìn đồng; số thu hồi, hủy quyết định thi hành án 82 triệu 310 nghìn đồng, tổng số phải thi hành là 562 tỷ 039 triệu 572 nghìn đồng. Kết quả xác minh phân loại: Số có điều kiện thi hành là 313 tỷ 109 triệu 998  nghìn đồng, chiếm 55,7% trong tổng số phải thi hành; Số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 246 tỷ 186 triệu 229 nghìn đồng, chiếm 44,3% trong tổng số phải thi hành. số thi hành xong là 129 tỷ 139 triệu 748 nghìn đồng, giảm 17 tỷ 542 triệu 183 nghìn đồng (giảm 11,9%) so với cùng kỳ năm 2019; đạt tỉ lệ 41,24% ( tăng 1,54 %) so với cùng kỳ năm 2019, vượt so với chỉ tiêu của Tổng cục giao là 3,24%. Công tác theo dõi án hành chính tiếp tục được các cơ quan THADS trong toàn tỉnh triển khai thực hiện tốt. Trong năm TAND 2 cấp đã chuyển giao cho cơ quan THADS 19 bản án, quyết định hành chính trong đó có 02 việc phát sinh việc theo dõi thi hành án hành chính (01 việc liên quan đến việc hủy quyết định giải quyết khiếu nại của UBND huyện Hoa Lư; 01 việc liên quan đến văn bản giải quyết tranh chấp đất đai của UBND thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô) Cơ quan thi hành án đã ra thông báo tự nguyện thi hành án, UBND huyện Hoa Lư và UBND thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô đã thực hiện xong và thông báo kết quả cho cơ quan THADS theo đúng quy định của pháp luật.
                                              
        Hội nghị đã nghe các ý kiến đề xuất, tham luận từ đại diện các phòng chuyên môn, các Chi cục thi hành án dân sự huyện, thành phố trực thuộc Cục, về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Qua đó đã thẳng thắn trao đổi, thảo luận kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2021 và những năm tiếp theo.
                                                                                               
        Để chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống THADS (19/7/1946 - 19/7/2020), Cục THADS đã ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua cao điểm tại Cục và tất cả các Chi cục THADS trực thuộc. Kết quả có 01 tập thể và 01 cá nhân được Tổng cục trưởng Tổng cục THADS tặng giấy khen. Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 ngành THADS tỉnh Ninh Bình có 01 cá nhân được Bộ Tư pháp công nhận điển hình tiên tiến ngànhTư pháp, 01 cá nhân được UBND tỉnh công nhận điển hình tiên tiên vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.
        Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Túy Cục trưởng Cục THADS tỉnh đã trả lời những đề xuất, kiến nghị khó khăn vướng mắc của các Chi cục THADS huyện, thành phố trực thuộc và chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành. Đồng thời Cục trưởng cũng yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn, các Chi cục trưởng Chi cục THADS trực thuộc thực hiện ngay một số nhiệm vụ: (1)Tập trung chỉ đạo các đơn vị giải quyết dứt điểm những vụ việc có điều kiện thi hành, các vụ việc có giá trị thi hành lớn của năm 2020 chuyển sang, phấn đấu nâng cao tỷ lệ, kết quả thi hành án ngay từ những tháng đầu năm công tác. (2)Chỉ đạo đơn vị trực thuộc ban hành kế hoạch công tác THADS năm 2021; trong đó phải xác định từng nhiệm vụ cụ thể, từng thời gian thực hiện và đề ra các giải pháp khả thi nhất, sát với tình hình thực tế, làm cơ sở giải quyết dứt điểm vụ việc. Đồng thời, giao chỉ tiêu nhiệm vụ cho từng Chấp hành viên, làm cơ sở, thước đo, đánh giá nhận xét, phân loại công chức cuối năm. (3)Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc xác minh điều kiện thi hành án, đảm bảo phân loại chính xác,  nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo người đứng đầu các đơn vị trực thuộc giải quyết đúng thời hạn, đúng quy định của pháp luật đơn thư khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền, không để phát sinh vụ việc mới, khiếu nại tố cáo vượt cấp. (4)Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường các chức danh Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký Thi hành án; thực hiện phương án điều động, biệt phái Chấp hành viên cho những đơn vị có lượng án lớn, quá tải công việc. Quan tâm rà soát, bố trí, sắp xếp hợp lý đội ngũ cán bộ, công chức tại các Chi cục theo Đề án vị trí việc làm nhằm phát huy năng lực, sở trường của từng vị trí công tác. (5)Đề cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo, nhất là vai trò của người đứng đầu, nhằm tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành trong toàn tỉnh theo hướng sâu sát, quyết liệt hơn, phân công công việc cụ thể cho từng cán bộ theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành; quản lý chặt chẽ công tác xác minh, kê biên, xử lý tài sản... của Chấp hành viên tại các đơn vị. (6)Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác chuyên môn nghiệp vụ; triển khai hiệu quả cơ chế một cửa, hỗ trợ nộp đơn trực tuyến thi hành án; tăng cường sử dụng văn bản điện tử; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo trực tuyến; tiếp tục thực hiện trả kết quả, giải quyết thủ tục hành chính trong thi hành án dân sự qua dịch vụ bưu chính công ích, từng bước đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của người dân và doanh nghiệp. (7)Phát động các phong trào thi đua và kịp thời tổng kết, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, qua đó động viên, khích lệ tinh thần cán bộ công chức trong toàn ngành, cùng nhau quyết tâm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm 2021.
 


Theo Văn phòng Cục

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: