Sign In

Đoàn Công tác - Cục THADS tỉnh Ninh Bình làm việc với Chi cục THADS huyện Kim Sơn

04/03/2021

Đoàn Công tác - Cục THADS tỉnh Ninh Bình làm việc với Chi cục THADS huyện Kim Sơn
        Thực hiện chương trình, Kế hoạch công tác năm 2021, ngày 02/03/2021,Đoàn công tác của Cục THADS tỉnh Ninh Bình đã làm việc với Chi cục THADS huyện Kim Sơn về việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Quyết định số 01/QĐ-CTHADS ngày 04/01/2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình.
          Phát biểu chỉ đạo tại  buổi làm việc, đồng chí Phạm Xuân Túy, Cục trường – Trưởng đoàn đã quán triệt chủ chương của lãnh đạo Cục về việc kiểm tra, hướng dẫn công tác chuyên môn nghiệp vụ, tháo gỡ những vướng mắc khó khăn  đối với Chi cục nhằm hạn chế tối đa các thiếu sót, tồn tại trong công tác thi hành án.
 
         Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thị Ngọt, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Kim Sơn báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự 05 tháng đầu năm, những khó khăn vướng mắc và phương hướng nhiệm vụ của 07 tháng cuối năm. Kết quả công tác thi hành án 05 tháng đầu năm 2021 của đơn vị, đơn vị có tỷ lệ thi hành xong về việc, về tiền cụ thể: số việc thi hành án xong 139 việc/292 việc có điều kiện thi hành đạt tỷ lệ 47,6% đứng thứ 02/08, số tiền thi hành xong 8.499.774.000 đồng/26.703.885.000 đồng có điều kiện thi hành đạt tỷ lệ 31,83% đứng thứ 03/08 đơn vị trong toàn tỉnh.
 
        Trên cơ sở báo cáo kết quả công tác của Lãnh đạo đơn vị cũng như các ý kiến của toàn thể cán bộ công chức của Chi cục THADS huyện Kim Sơn và các thành viên trong Đoàn công tác. Đồng chí Phạm Xuân Túy – Cục trưởng Cục THADS tỉnh đã đánh giá cao kết quả công tác của Chi cục THADS huyện Kim Sơn trong những năm qua, tập thể lãnh đạo đơn vị luôn đoàn kết, đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên bên cạnh đó qua công tác kiểm tra toàn diện, kiểm tra theo chuyên đề đối với đơn vị co thấy quá trình tổ chức thi hành án đơn vị còn để xảy ra sai xót, đề nghị đơn vị và các Chấp hành viên tiếp thu nghiêm túc và khắc phục ngay.
          Kết luận buổi làm việc Cục trưởng yêu cầu trong thời gian tới lãnh đạo công chức của đơn vị phải tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc tổ chức thi hành án; tiếp tục tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính; Công tác chỉ lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của tập thể lãnh đạo đơn vị nhất là người đứng đầu phải kiên quyết, sâu sát trong việc kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ công chức của đơn vị. Phân công nhiệm vụ và đánh giá kết quả thực hiện đối với công chức, người lao động; Chấp hành viên tích cực chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, kịp thời báo cáo lãnh đạo Chi cục khi có những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thi hành án.
         Thay mặt đơn vị, đồng chí Trần Thị Ngọt Chi cục trưởng đã giải trình làm rõ, tiếp thu ghi nhận các thiếu xót mà đoàn công tác đã chỉ ra và sẽ khắc phục chấn chính trong toàn đơn vị; thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Cục để đơn vị hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2021.
 
 
 
 


Theo Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: