Sign In

Hội nghị tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình

16/11/2020

Hội nghị tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình
        Sáng ngày 13 tháng 11 năm 2020, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo Thi hành án dân sự, Thi hành án hành chính năm 2020 và triển khai Kế hoạch công tác năm 2021
     Hội nghị do đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh chủ trì, cùng tham dự Hội nghị có các đồng chí là thành viên BCĐTHADS tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, VKSND tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự các huyện, thành phố,Trưởng các Phòng chuyên môn và Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố.
     Thảo luận tại Hội nghị, các ý kiến tham gia đều thống nhất đánh giá về  hoạt động công tác THADS trong năm 2020 cụ thể: Ban Chỉ đạo THADS tỉnh, các huyện, thành phố đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về THADS; việc phối kết hợp giữa các ngành được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, kịp thời hỗ trợ cho cơ quan THADS giải quyết những khó khăn, vướng mắc, phát sinh; các thành viên Ban Chỉ đạo THADS luôn nâng cao ý thức trách nhiệm trong hoạt động chỉ đạo góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chỉ đạo thi hành án dân sự; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác thi hành án dân sự, hành chính trong thời gian tới.
     Với sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo THADS tỉnh, kết quả công tác thi hành án dân sự đạt được, cụ thể: Tổng số phải thi hành: 5.567 việc, số có điều kiện thi hành 4.664 việc, thi hành xong 3.443 việc, đạt tỉ lệ 76,03% (tăng 2,31 %) so với cùng kỳ năm 2019. Về tiền: Tổng số phải thi hành 562 tỷ đồng, số có điều kiện thi hành 313,1 tỷ đồng, số thi hành xong là 129,1 tỷ đồng, đạt tỉ lệ 41,24%, tăng 1,54 % so với cùng kỳ năm 2019, vượt chỉ tiêu được giao là 3,24%. Những vụ việc có khó khăn, phức tạp sau khi có ý kiến của Ban Chỉ đạo THADS đã được tập trung giải quyết dứt điểm, tổ chức cưỡng chế thi hành thành công các vụ việc có số tiền phải thu lớn, có ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
     Những kết quả đạt được sẽ tạo tiền đề cho triển khai nhiệm vụ những năm tiếp theo, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và hoàn thành thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020. Kết thúc năm 2020, Cục THADS tỉnh đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp công nhận danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”.
     Bên cạnh đó, BCĐ THADS tỉnh xây dựng Kế hoạch công tác chỉ đạo năm 2021, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm để chỉ đạo cơ quan THADS thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020 – 2025…, bảo đảm kết quả về thi hành án đạt và vượt chỉ tiêu do Tổng cục THADS, Bộ Tư pháp giao.
     Phát biểu Kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh đánh giá các ý kiến phát biểu tại hội nghị đã thể hiện rõ trách nhiệm, sâu sắc, rõ việc, rõ tồn tại và rõ phương hướng đồng thời ghi nhận kết quả công tác chỉ đạo thi hành án dân sự và kết quả đạt được của các cơ quan THADS trong năm 2020.
     Để công tác THADS luôn đạt kết quả bền vững, mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đều phải hoàn thành vượt mức được giao, đồng chí đề nghị:
Tiếp tục thực hiện việc rà soát, kiện toàn lại Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện đảm bảo đúng thành phần, rõ trách nhiệm theo đúng quy chế làm việc; Tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, vận động, hòa giải, công tác kiểm tra, giám sát hoạt động trong lĩnh vực thi hành án;
     Cơ quan THADS tham mưu cho Ban chỉ đạo Thi hành án nghiên cứu tổ chức hội nghị chuyên đề để tập trung tìm giải pháp thi hành đối với các vụ việc tồn tại lâu, phức tạp, khó thi hành; kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý các đối tượng cố tình chống đối việc thi hành án dân sự đảm bảo sự cương quyết, nghiêm minh của pháp luật; 
     Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tăng cường kiểm sát, phối hợp trong suốt quá trình thực hiện công tác thi hành án để phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời những việc chưa đúng;
      Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác Thi hành án dân sự có năng lực, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng và luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm; tăng cường công tác phối hợp, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp về công tác Thi hành án dân sự; thường xuyên kiểm tra hoạt động công vụ, đảm bảo việc chỉ đạo phải tập trung, thống nhất từ tỉnh đến huyện.


Theo Phòng Nghiệp vụ và tổ chức THA

Các tin đã đưa ngày: