Sign In

Cục THADS tỉnh Ninh Bình làm việc với Chi cục THADS huyện Nho Quan.

24/02/2021

Cục THADS tỉnh Ninh Bình làm việc với Chi cục THADS huyện Nho Quan.
        Thực hiện kế hoạch công tác năm 2021 của Cục THADS tỉnh Ninh Bình, ngày 23/02/2021 Đoàn công tác của Cục THADS tỉnh do đồng chí Phạm Xuân Túy, Cục trưởng làm trưởng đoàn đã trực tiếp làm việc tại Chi cục THADS huyện Nho Quan. Tham gia Đoàn công tác có các đồng chí Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục THADS tỉnh và 01 đồng chí Thẩm tra viên chính công tác tại Văn phòng Cục. Về phía Chi cục THADS huyện Nho Quan có đồng chí Vũ Tiến Dũng, Chi cục trưởng và toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị.
 
         
 
       Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã được nghe đồng chí Vũ Tiến Dũng, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Nho Quan đã báo cáo kết quả công tác THADS 04 tháng đầu năm 2021, những khó khăn, vướng mắc, tồn tại hạn chế; ý kiến phát biểu của toàn thể cán bộ công chức tham dự.
 
       Kết quả thi hành án trong 04 tháng đầu năm 2021 của đơn vị: số việc thi hành xong 170 việc/513 việc có điều kiện thi hành đạt tỷ lệ 33,14%; số tiền thi hành xong 7.541.717.000 đồng/49.427.553.000 đồng đạt tỷ lệ 15,26%. 
       Sau khi nghe báo cáo kết quả của đơn vị cũng như các ý kiến của toàn thể cán bộ công chức, người lao động của Chi cục THADS huyện Nho Quan, Cục trưởng Cục THADS tỉnh yêu cầu Thủ trưởng và toàn thể cán bộ công chức trong đơn vị phải thực hiện triệt để các giải pháp trong thời gian tới và trong các năm tiếp theo.       
        Lãnh đạo, công chức Chi cục THADS huyện Nho Quan chủ động, nêu cao ý thức trách nhiệm, tập trung cao độ, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thi hành án năm 2021, đặc biệt là chỉ tiêu thi hành án về việc, về tiền, phấn đấu cải thiện vị trí xếp hạng của Chi cục THADS huyện Nho Quan trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Thủ trưởng đơn vị phân công nhiệm vụ, công việc cho toàn thể cán bộ công chức theo chức danh tư pháp và các nhệm vụ chuyên môn khác; Thường xuyên theo dõi đôn đốc, kiểm tra sát sao việc thực hiện đối với từng cán bộ công chức trong đơn vị về việc thực hiện có hiệu quả hay không nhiệm vụ được phân công. Trong năm 2021, Thủ trưởng đơn vị chỉ đạo các Chấp hành viên hoàn thiện trình tự thủ tục, tổ chức kê biên xử lý tài sản một số vụ việc có điều kiện thi hành để thu hồi tiền, tài sản cho ngân sách nhà nước, tổ chức tín dụng, ngân hàng và công dân; Chấp hành viên xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ thực hiện nhiệm nhiệm vụ từ đó xây dựng kế hoạch công việc cụ thể để hoàn thành các chỉ tiêu Thủ trưởng đơn vị giao cả về việc, về tiền. Tập trung xác minh, đôn đốc, phân loại chính xác án có và chưa có điều kiện thi hành để từ đó tổ chức thi hành dứt điểm vụ việc thi hành án.


Theo Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: