Sign In

Hội nghị Giao ban công tác Thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm 2021

07/04/2021

Hội nghị Giao ban công tác Thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm 2021
        Ngày 2/4/2021, tại Chi cục THADS huyện Hoa Lư, Cục THADS tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp công tác thi hành án dân sự 6 tháng cuối năm 2021. Hội nghị do đồng chí Phạm Xuân Túy, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Ninh Bình chỉ đạo và chủ trì. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Cục trưởng, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, các đồng chí lãnh đạo Chi Cục THADS huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.
        Trong 6 tháng đầu năm 2021 (1/10/2020 - 30/3/2021) các cơ quan THADS trong toàn tỉnh tiếp tục duy trì thực hiện tốt nhiệm vụ, tập trung giải quyết việc thi hành án; đảm bảo xác minh trong công tác xác minh, phân loại án chính xác, đẩy nhanh quá trình tổ chức thi hành án đối với những vụ việc có điều kiện thi hành. Kết quả 6 tháng đạt được như sau. Về việc: Tổng số việc đã thụ lý giải quyết: 3.901việc,trong đó số cũ chuyển sang (trừ số việc đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 2.022 việc, thụ lý mới1.879 việc,giảm 145việc (7,16%) so với cùng kỳ năm 2020.Số việc đã ủy thác: 12 việc.Tổng số việc phải thi hành: 3.889 việc ( tăng 12 việc bằng 0,3% so với cùng kỳ), trong đó:số có điều kiện thi hành: 3.066việc (giảm 151 việc  bằng 4,6% so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm 78,8% so vớisố việc phải thi hành; số việc chưa có điều kiện thi hành(trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 822việc chiếm 21,2% so với số việc phải thi hành. Đã giải quyết xong: 1.601 việc(giảm 41việc bằng 2,5% so với cùng kỳ năm 2020) đạt tỷ lệ 52,22% tăng 1,18% về tỷ lệ. Về tiền: Tổng số tiềnđã thụ lý giải quyết 643.421.493.000 đồng,trong đó số cũ chuyển sang (trừ số tiền đã chuyển sổ theo dõi riêng) là432.760.700.000 đồng; số mới thụ lý: 210.660.793.000 đồng, tăng 103.448.398.000 đồngbằng 96 %  so với cùng kỳ năm 2020.Số tiền đã ủy thác: 18.445.972.000 đồng.Tổng số tiền phải thi hành:624.969.493.000đồng,(tăng 119.028.709.000đồng bằng 23,5% so với cùng kỳ năm 2020)trong đó:số có điều kiện thi hành: 373.841.475.000đồng, tăng 68.352.838.000 đồng bằng 22,3% so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm59,8% so với tổng số tiền phải thi hành;số tiền tiền chưa có điều kiện thi hành(trừ số đã chuyển sang sổ theo dõi riêng) là 233.083.894.000đồng,chiếm 40,2% so với số tiền phải thi hành.Trong số có điều kiện thi hành đã giải quyết xong: 70.370.969.000 đồngđạt tỷ lệ18,82%,tăng 2.121.654.000 đồng  bằng 3,1% và giảm 3,52%về tỷ lệ so với cùng kỳ năm 2020.
        Công tác cải cách hành chính, thực hiện cơ chế 1 cửa; đào tạo bổi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ công chức, chấp hành viên; công tác kiểm tra, chấn trỉnh kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động chuyên môn; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện nghiêm trong các cơ quan THADS.
              
        Tại hội nghị, lãnh đạo các Chi Cục THADS huyện, thành phố, các phòng chuyên môn thuộc Cục đã báo cáo kết quả đạt được của đơn vị và nêu ra những khó khăn, hạn chế vướng mắc còn tồn tại, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác 6 tháng cuối năm 2021.
              
        Tại hội nghị cũng đã công bố quyết định khen thưởng của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh Ninh Bình cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 và nhiệm vụ công tác Hội Đồng Nhân Dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
        Sau khi nghe báo cáo về kết quả công tác 6 tháng năm 2021, đồng chí Phạm Xuân Túy đã chỉ rõ những tồn tại hạn chế còn thiếu xót nhất định, chỉ đạo một số nội dung trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới và yêu cầu các đồng chí lãnh đạo phòng, Chi Cục trưởng khẩn trương chỉ đạo Chấp hành viên xây dựng kế hoạch đưa ra phương hướng, tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc có điều kiện thi hành, nhưng vụ việc có giá trị lớn để nâng cao tỷ lệ giải quyết án, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu mà ngành và địa phương giao.
        Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Túy đã ghi nhận biểu dương những tập thể, cá nhân đã đạt tỷ lệ cao về việc, về tiền trong 6 tháng đầu năm 2021. Về nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2021 cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc khắc phục những điểm còn tồn tại, hạn chế, tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành theo phương châm hướng về cơ sở. Tranh thủ sự quan tâm, lãnh đạo của cấp trên, cấp ủy chính quyền địa phương; tiếp tục tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành liên quan, đoàn kết phần đấu để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2021.


Theo Văn phòng Cục

Các tin đã đưa ngày: