Sign In

Hội nghị Sơ kết công tác Thi hành án dân sự, theo dõi Thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2022

05/04/2022

Hội nghị Sơ kết công tác Thi hành án dân sự, theo dõi Thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2022
        Ngày 4/4/2022 tại Chi cục THADS huyện Kim Sơn, Cục THADS tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp công tác thi hành án dân sự 6 tháng cuối năm 2022. Hội nghị do đồng chí Phạm Xuân Túy, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Ninh Bình chỉ đạo và chủ trì. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Cục trưởng, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, các đồng chí lãnh đạo Chi Cục THADS huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

        Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Phó cục trưởng Cục THADS tỉnh Ninh Bình đã trình bày báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính 06 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu công tác 06 tháng cuối năm 2022.

        Với quyết tâm phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2022, trong 6 tháng đầu năm 2022 (01/10/2021 - 31/3/2022) các cơ quan THADS trong toàn tỉnh đã đẩy nhanh quá trình tổ chức thi hành án đối với những vụ việc có điều kiện thi hành; tiếp tục duy trì thực hiện tốt nhiệm vụ, tập trung giải quyết việc thi hành án; đảm bảo xác minh trong công tác xác minh, phân loại án chính xác. Kết quả 6 tháng đạt được như sau. Về việc: 3.742 việc, trong đó số cũ chuyển sang (trừ số việc đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 1.956 việc, thụ lý mới 1.786 việc, giảm 93 việc (0,49) so với cùng kỳ năm 2021. Số việc đã ủy thác: 13 việc. Tổng số việc phải thi hành: 3.742 việc (giảm 160 việc bằng 0,41% so với cùng kỳ), trong đó: số có điều kiện thi hành: 2.764 việc (giảm 302 việc bằng 7% so với cùng kỳ năm 2021và giảm việc chiếm 74,1% so với số việc phải thi hành; số việc chưa có điều kiện thi hành (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 960 việc, tăng 140 việc chiếm 25,9% so với số việc phải thi hành. Đã giải quyết xong: 1.493 việc (giảm 108 việc bằng 6,7% so với cùng kỳ năm 2021) đạt tỷ lệ 54,02% tăng 1,8 % về tỷ lệ. Về tiền: Tổng số tiền đã thụ lý: 946.436.388 đồng, trong đó số cũ chuyển sang (trừ số tiền đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 521.575.218 đồng; số mới thụ lý: 424.861.170 đồng, tăng 303.020.040 đồng bằng 47% so với cùng kỳ năm 2021. Số tiền đã ủy thác: 6.004.999 đồng. Tổng số tiền phải thi hành: 940.421.389 đồng, (tăng 315.451.013 đồng bằng 50% so với cùng kỳ năm 2021) trong đó: số có điều kiện thi hành: 658.134.485 đồng, tăng 284.293.005 đồng bằng 30.2% so với cùng kỳ năm 2021và chiếm 69.9% so với tổng số tiền phải thi hành; số tiền tiền chưa có điều kiện thi hành (trừ số đã chuyển sang sổ theo dõi riêng) là 278.049.621 đồng, chiếm 30.1% so với số tiền phải thi hành. Trong số có điều kiện thi hành đã giải quyết xong: 59.370.558 đồng đạt tỷ lệ 9.02%, giảm 11.004.815 đồng  bằng 1.67% và giảm 8.09% về tỷ lệ so với cùng kỳ năm 2021.
       Hội nghị đã thảo luận và đã được nghe lãnh đạo các Chi Cục THADS huyện, thành phố, các phòng chuyên môn thuộc Cục báo cáo kết quả đạt được của đơn vị và nêu ra những khó khăn, hạn chế vướng mắc còn tồn tại, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác 6 tháng cuối năm 2022.

       Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tâm - Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án đã triển khai các văn bản hướng dẫn để áp dụng thống nhất trong toàn ngành: Quy chế mẫu về việc phần công nhiệm vụ đối với Chấp hành viên cơ quan Thi hành án dân sự; Triển khai thực hiện Điều 55,56,57 Luật thi hành án dân sự đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đầu Thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự; Triển khai Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 8/2/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản.
 
        Hội nghị cũng đã công bố quyết định và trao cờ thi đua Ngành Tư pháp cho Chi cục THADS thành phố Ninh Bình; công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến cho đồng chi Cục trưởng và 2 đồng chí Phó cục trưởng; công nhận tập thể lao động xuất sắc cho 03 đơn vị; tặng bằng khen của Bộ Tư pháp cho 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021.
        Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Túy đã ghi nhận biểu dương những tập thể, cá nhân đã đạt tỷ lệ cao về việc, về tiền trong 6 tháng đầu năm 2022 và chỉ rõ những tồn tại hạn chế còn thiếu xót nhất định, chỉ đạo một số nội dung trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới và yêu cầu các đồng chí lãnh đạo phòng, Chi Cục trưởng khẩn trương chỉ đạo Chấp hành viên xây dựng kế hoạch đưa ra phương hướng, tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc có điều kiện thi hành, nhưng vụ việc có giá trị lớn để nâng cao tỷ lệ giải quyết án, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu mà ngành và địa phương giao. Về nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2022 cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc khắc phục những điểm còn tồn tại, hạn chế, tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành theo phương châm hướng về cơ sở. Tranh thủ sự quan tâm, lãnh đạo của cấp trên, cấp ủy chính quyền địa phương; tiếp tục tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành liên quan, đoàn kết phần đấu để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2022.


Theo Phòng Nghiệp vụ và tổ chức THA

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: