Sign In

Ban Chỉ đạo THADS huyện Ninh Sơn tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp THADS cấp huyện với UBND các xã, thị trấn

08/03/2019

Ban Chỉ đạo THADS huyện Ninh Sơn tổ chức Hội nghị ký kết  Quy chế phối hợp THADS cấp huyện với UBND các xã, thị trấn
Thực hiện Công văn số 95/CTHADS-NV ngày 29/01/2019 của Cục THADS tỉnh Ninh Thuận.
        Sáng ngày 08/3/2019, Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Ninh Sơn tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp THADS cấp huyện với UBND các xã, thị trấn.
        Đồng chí Hoàng Lê Ngọc Anh, Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự - Phó Chủ tịch UBND huyện vì lý do công tác đã ủy quyền cho đồng chí Nghiêm Thị Thư, Phó Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự - Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Sơn tổ chức Hội nghị.
Cùng có mặt các Đ/c là Chủ tịch, phó chủ tịch UBND 07 xã và 01 thị trấn.

 
Ký kết quy chế phối hợp giữa Chi cục THADS với UBND xã
 
        Tại Hội nghị các đồng chí Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đã có 06 ý kiến góp ý thiết thực về dự thảo Quy chế. Tại Hội nghị đồng chí Phó Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự - Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Sơn đã phát biểu chỉ đạo cho UBND các xã, thị trấn sớm chủ động ra Quyết định thành lập Ban phối hợp thi hành án dân sự cấp xã; tiếp tục tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Chi cục THADS huyện với UBND các xã, thị trấn ngày càng tốt hơn, đảm bảo cho công tác thi hành án dân sự đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội giao.

 
Chi cục THADS huyện Ninh Sơn
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: