Sign In

Chi cục THADS huyện Thuận Nam tổ chức tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2019 và triển khai công tác năm 2020

30/12/2019

Chi cục THADS huyện Thuận Nam tổ chức tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2019 và triển khai công tác năm 2020
       Sáng ngày 27/12/2019, Chi cục thi hành án dân sự huyện Thuận Nam tổ chức tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020. Tham dự hội nghị, có ông Diệp Minh Xuân, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trưởng BCĐ Thi hành án huyện.
Đ/c Bá Trung Việt, Chi cục trưởng THADS huyện Thuận Nam phát biểu
 
      Theo báo cáo, từ ngày 01/10/2018 đến 30/9/2019 Thi hành án huyện đã thụ lý 542 việc, trong đó: thụ lý mới 391 việc, số việc cũ chuyển sang là 151 việc. Đã giải quyết xong 343 việc, đạt 74,24% và số việc chuyển sang kỳ sau là 194 việc, trong đó số việc có điều kiện nhưng chưa thi hành xong là 119 việc. Tổng số tiền thụ lý trong năm là trên 48 tỷ, trong đó số cũ chuyển qua là gần 34 tỷ đồng, số mới thụ lý là trên 14 tỷ. Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong là trên 14 tỷ đồng, chuyển sang kỳ sau là gần 33 tỷ đồng, trong đó số tiền có điều kiện nhưng chưa thi hành là trên 12 tỷ. Ngoài ra, Thi hành án huyện còn thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phối hợp trong thi hành án dân sự; công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ và công tác kiểm tra...
      Trong năm 2020, Thi hành án huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt trong việc tổ chức thi hành án, nhất là đối với các vụ việc, có điều kiện thi hành, những vụ việc có giá trị lớn; tăng cường công tác rà soát, phân loại án chính xác, đúng quy định; nâng cao chất lượng,  hiệu quả tiếp công dân, giải quyết kịp thời đơn khiếu nại về thi hành án; xây dựng kế hoạch tổ chức thi hành án phù hợp với từng vụ việc... Phấn đấu đạt trên 80% về việc thi hành án dân sự và trên 38% về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành án; ra quyết định thi hành án đối với 100% bản án, quyết định có hiệu lực thi hành đúng thời gian quy định.

 
Chi cục THADS huyện Thuận Nam

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: