Sign In

Chi cục THADS thành phố Phan Rang-Tháp Chàm tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2020

31/12/2019

Chi cục THADS thành phố Phan Rang-Tháp Chàm tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2020
      Chiều ngày 30 tháng 12 năm 2019, thực hiện chỉ đạo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh và được sự thống nhất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thảnh phố, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang-Tháp Chàm tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2020 nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thi hành án dân sự năm 2020. Đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Trần Văn Hiếu, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh và đồng chí Lê Hoàng Kim, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

       Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Hiếu, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Đại diện lãnh đạo Công an thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố và toàn thể công chức thuộc Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.
Đ/c Trần Văn Hiếu, Cục trưởng Cục THADS tỉnh, bên trái hình ảnh
Đ/c Lê Hoàng Kim, Chi cục trưởng THADS Phan Rang- Tháp Chàm, giữa hình ảnh
Đ/c Huỳnh Thị Thùy Dung, Phó Chi cục trưởng Phan Rang- Tháp Chàm thông qua báo cáo

 
      Hội nghị đã tập trung thảo luận đánh giá tình hình, kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Theo đánh giá, công tác thi hành án dân sự năm 2019 được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ngay từ đầu năm, kịp thời ban hành kế hoạch, giao chỉ tiêu nhiệm vụ cho từng chấp hành viên, đồng thời tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình công tác trọng tâm của ngành trong lĩnh vực thi hành án dân sự, hành chính. Kịp thời tham mưu cho UBND thành phố kiện toàn Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự, tham mưu Chủ tịch UBND chỉ đạo ký kết Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự giữa Chi cục Thi hành án dân sự với UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố và xin ý kiến chỉ đạo giải quyết triệt để các vụ việc phức tạp khó khăn. Ngoài ra đã tích cực triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước với chủ đề: “Toàn Hệ thống Thi hành án dân sự thi đua siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường đoàn kết, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao năm 2019” và các phong trào thi đua khác do Cục Thi hành án dân sự tỉnh và địa phương phát động.
       Năm 2019, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố có tổng số việc thụ lý là 3.212 việc, tăng 945 việc (41%) so với cùng kỳ năm 2018. Kết quả xác minh, phân loại thì có 2.660 việc có điều kiện thi hành (chiếm tỷ lệ 84%), tăng 866 việc (48%) so với cùng kỳ và 502 việc chưa có điều kiện thi hành (chiếm tỷ lệ 15%). Trong số việc có điều kiện, đã thi hành xong 2.159 việc, đạt tỷ lệ 81,17% (So với chỉ tiêu Cục THADS tỉnh giao vượt 8,17%). Về tiền: Tổng số tiền thụ lý là 1.254 tỷ 985 triệu 088 nghìn đồng, tăng 1.031 tỷ 880 triệu 788 nghìn đồng (462%) so với cùng kỳ. Kết quả xác minh, phân loại: 143 tỷ 297 triệu 893 nghìn đồng có điều kiện thi hành (chiếm tỷ lệ 62%), tăng 23 tỷ 387 triệu 539 nghìn đồng (19%) so với cùng kỳ và 87 tỷ 594 triệu 718 nghìn đồng chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 38%). Trong số có điều kiện, đã thi hành xong 55 tỷ 465 triệu 921 nghìn đồng đạt tỷ lệ 38,71% (So với chỉ tiêu Cục THADS tỉnh giao vượt 4,71%). .
       Đội ngũ công chức, người lao động của đơn vị luôn chấp hành tốt kỷ cương, kỷ luật hành chính. Từng bước được củng cố, kiện toàn, chuẩn hóa, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, khắc phục khó khăn, có tâm huyết với nghề và đủ bản lĩnh, năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Không có trường hợp vi phạm bị xử lý kỷ luật liên quan đến hoạt động thi hành án dân sự. Tập thể Chi cục Thi hành án dân sự luôn sáng tạo, vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước; có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả. Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác. Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm 2019.
Hội nghị đã nghe các ý kiến tham luận của công chức, ý kiến phát, trao đổi của các cơ quan, ngành có liên quan trong việc đánh giá những hạn chế, khó khăn trong công tác thi hành án dân sự năm 2019 và đề ra giải pháp mang tính nâng cao hơn nữa trong công tác phối hợp trong công tác thi hành án dân sự năm 2020.
      Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Hiếu, Cục trưởng ghi nhận và biểu dương những thành quả công tác mà tập thể công chức Chi cục Thi hành án dân sự đã đạt được; trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tích cực tham gia phối hợp trong công tác thi hành án dân sự của các ngành có liên quan và mong muốn tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm phối hợp đó. Đồng thời giao nhiệm vụ và mong muốn tập thể Chi cục Thi hành án dân sự thực hiện tốt những định hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong công tác thi hành án dân sự năm 2020 của ngành đề ra.
Ghi nhận thành tích đã đạt được, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã quyết định công nhân danh hiệu ”Lao động tiên tiến” cho 20 cá nhân; danh hiệu ”Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 03 cá nhân và tặng ”Giấy khen”; Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã quyết định tặng danh hiệu ”Tập thể Lao động xuất sắc” và ”Cờ thi đua ngành Tư pháp” năm 2019 cho tập thể Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.
       Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2020 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang-Tháp Chàm đã kết thúc với tinh thần quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 được Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh giao, thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V.
Chi cục THADS Tp Phan Rang-Tháp Chàm

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: