Sign In

Chi bộ Chi cục THADS huyện Ninh Sơn tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

08/05/2020

Chi bộ Chi cục THADS huyện Ninh Sơn tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025
      Thực hiện Kế hoạch số 189-KH/HU ngày 29/7/2019  của Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Sơn và Kế hoạch số 182 – KH / TU ngày 04/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc Triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
        Được sự chấp thuận của Ban Thường vụ Huyện ủy cho phép. Buổi sáng ngày 08/5/2020, Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Sơn đã tiến hành tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Chi bộ Chi cục THADS huyện Ninh Sơn
 
       Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Sắc, UVTV huyện ủy, Trưởng ban tổ chức và Tổ chỉ đạo Đại hội gồm: đồng chí Nguyễn Văn Hóa, UVTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy, Chánh Thanh tra, đồng chí Phạm Hữu Thức HUV, Phó trưởng ban Tổ chức, 02 đồng chí đại diện Chi bộ Tòa án và VKS  cùng 06/6 Đảng viên của Chi bộ.
       Tại Đại hội, đã kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, rút ra bài học kinh nghiệm làm cơ sở để đề ra phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp sát với thực tiễn, để đảm bảo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.
       Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Hóa đã ghi nhận, biểu dương những thành tích và kết quả mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, các chỉ tiêu đều đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. Lãnh đạo các đoàn thể đạt vững mạnh; Lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Bộ Trưởng Bộ Tư pháp tặng bằng khen.
      Tại Đại hội đã tiến hành bầu đồng chí Nghiêm Thị Thư, chức vụ: Chi cục trưởng tiếp tục được tín nhiệm bầu chức vụ Bí thư chi bộ và tham dự Đại hội đảng bộ cấp trên.
 
CHI CỤC THADS HUYỆN NINH SƠN

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: