Sign In

CHI CỤC THADS TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM TỔ CHỨC HỘI TRỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THADS, HC NĂM 2022

17/01/2022

CHI CỤC THADS TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM TỔ CHỨC HỘI TRỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THADS, HC NĂM 2022
              Thực hiện Kế hoạch số 1261/KH-CTHADS ngày 16/11/2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận về việc tổ chức hội nghị triển khai thực hiện một số chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2022. Được sự đồng ý của UBND thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, sáng ngày 23/12/2021, Chi cục THADS thành phố Phan Rang – Tháp Chàm tổ chức hội nghị triển khai công tác THADS, hành chính năm 2022. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Hữu Hồng, Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh, đại diện lãnh đạo phòng Tổ chức cán bộ, cùng toàn thể công chức Chi cục THADS thành phố Phan Rang – Tháp Chàm.
                Đánh giá kết quả công tác THADS, hành chính năm 2021, tại báo cáo đã thể hiện: Triển khai thực hiện Quyết định của Cục trưởng Cục THADS tỉnh về giao chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 cho các cơ quan THADS địa phương; Kế hoạch công tác Thi hành án dân sự, hành chính năm 2021 của Cục THADS tỉnh, ngay từ đầu năm Chi cục THADS thành phố Phan Rang – Tháp Chàm đã xây dựng Kế hoạch công tác của đơn vị và chỉ đạo toàn thể Chấp hành viên, công chức lập Kế hoạch công tác năm của cá nhân và tích cực triển khai thực hiện. Mặc dù trong bối cảnh khó khăn chung, tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, kéo dài; số lượng vụ việc thụ lý mới với giá trị thi hành lớn có chiều hướng tăng; chỉ tiêu, nhiệm vụ giao năm 2021 tăng so với năm 2020... đã ít nhiều ảnh hưởng trực tiếp đến công tác THADS tại địa phương. Song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Cục THADS tỉnh, Cấp uỷ Đảng, Chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban ngành đoàn thể các cấp, từng công chức trong đơn vị đã phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục những khó khăn, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành đạt, vượt chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021. Cụ thể:
                - Kết quả thực hiện chỉ tiêu về việc, về tiền:
            + Về việc: Tổng số việc phải thi hành là 2.390 việc, trong đó: 1.684 việc có điều kiện thi hành (70,46%), 701 việc chưa có điều kiện thi hành (29,33%), 04 việc hoãn THA (trừ điểm c, k1,Đ48), 01 việc tạm đình chỉ thi hành án. Trong số việc có điều kiện thi hành, đã giải quyết xong 1.312 việc/1.684 việc, đạt 77,91%;.
               + Về tiền: Tổng số tiền phải thu là 132 tỷ 314 triệu 267 nghìn đồng,  trong đó: số có điều kiện thu 90 tỷ 048 triệu 475 nghìn đồng (68,05%), số chưa có điều kiện thu 42 tỷ 167 triệu 481 nghìn đồng (31,86%), số hoãn THA (trừ điểm c, k1,Đ48): 98 triệu 310 nghìn đồng. Đã giải quyết được 41 tỷ 079 triệu 955 nghìn đồng, đạt 45,62% số tiền có điều kiện thu.
                + Tổng số việc, tiền phải giải quyết chuyển kỳ sau là 1.078  việc = 91 tỷ 234 triệu 312 nghìn đồng.
- Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về THADS được Lãnh đạo Chi cục quan tâm, chỉ đạo, phân công Lãnh đạo, công chức trực tiếp dân đúng theo quy định. Thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng, hộp thư góp ý để tiếp nhận các thông tin liên quan đến hoạt động THADS; các vụ việc có đơn thư đều được giải quyết đúng thời hạn, đúng quy định pháp luật. Trong năm, đã tiếp nhận 17 đơn (10 việc) khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị. Kết quả đã giải quyết xong: 17 đơn (10 việc). Đạt tỷ lệ 100%.
                - Lãnh đạo Chi cục luôn quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ công chức, người lao động, kịp thời quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 62-CT/TU ngày 19/11/2019 của Tỉnh ủy Ninh Thuận về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác phòng chống “Tham nhũng vặt” gắn với thực hiện Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp Chấp hành viên, Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp.
                Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Hữu Hồng, Phó Cục trưởng đã đánh giá cao những kết quả mà tập thể Chi cục THADS thành phố Phan Rang – Tháp Chàm đã đạt được trong năm 2021, mặc dù ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 nhưng công chức, người lao động của đơn vị đã nỗ lực, phấn đấu, khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ Cục trưởng giao. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Cục trưởng cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế của đơn vị và giao nhiệm vụ cho đơn vị trong năm 2022.
                Đồng chí Lê Hoàng Kim, Chi cục trưởng đã phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo để bổ sung vào Kế hoạch công tác THADS, hành chính năm 2022 của Chi cục. Đồng thời, đề nghị từng đồng chí lãnh đạo Chi cục, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, công chức của đơn vị cần tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được trong năm 2021, tập trung triển khai khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra. Trên cơ sở đó chủ động, đề ra những giải pháp mới, cách làm hay để quyết tâm hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và ngành giao năm 2022.
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ PHAN RANG – THÁP CHÀM

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: