Sign In

Chi cục THADS huyện Ninh Hải đoàn kết, vượt qua khó khăn hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020.

05/10/2020

Chi cục THADS huyện Ninh Hải đoàn kết, vượt qua khó khăn hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020.
       Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020, ngay từ đâu năm tập thể lãnh đạo đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác năm, đề ra phương hướng, chương trình, kế hoạch cho toàn đơn vị. Trên cơ sở đó, đã yêu cầu Chấp hành viên và công chức toàn đơn vị xây dựng kế hoạch công tác cụ thể, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhằm hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp trên, địa phương giao mà trọng tâm là công tác tổ chức thi hành án dân sự.
   
Ảnh đại diện: Chi cục THADS huyện Ninh Hải
 
       Tuy nhiên, trong khoảng nữa đầu năm 2020 (từ sau tết âm lịch đến tháng 6 năm 2020) là khoản thời gian khó khăn của cả nước khi dịch bệnh Covid - 19 hoành hành, phải thực hiện giãn cách xã hội, việc tổ chức thi hành án gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, tại địa phương huyện Ninh Hải cũng có nhiều khó khăn mang tính đặc thù địa phương như tình hình hạn hán kéo dài, hoạt động sản suất kinh doanh găp nhiều khó khăn... Ngoài ra, năm 2020 là năm tổ chức đại hội Đảng các cấp, để ổn định tình hình chính trị, an ninh, trật tự tại địa phương, việc thực hiệc các biện pháp cưỡng chế thi hành án của Cơ quan thi hành án phải xem xét một cách thận trọng. Những yếu tố này đã làm cho việc tổ chức thi hành án vốn dĩ đã khó khăn phức tạp thì nay càng khó khăn phức tạp hơn rất nhiều.
       Nhận định được tình hình, để hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ trong bối cảnh khó khăn này, tập thể lãnh đạo Đơn vị đã linh hoạt trong điều hành, chỉ đạo trong tình hình mới. Tăng cường quan hệ phối hợp với các cơ quan, ban ngành, chính quyền địa phương các xã, thị trấn; chỉ đạo tăng cường công tác vận động, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án; chỉ đạo Chấp hành viên chủ động, tích cực trong xác minh, phân loại án. Bên cạnh đó, đối với các vụ việc phức tạp đã kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo THADS huyện, Cục THADS tỉnh để có hướng tổ chức xử lý án an toàn, đúng pháp luật.           
       Với sự đoàn kết và nỗ lực, tận tụy của toàn thể công chức đơn vị, kết thúc năm nghiệp vụ 2020 đơn vị đã đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ cấp trên giao, trong đó đã xuất sắc vượt các chi tiêu cơ bản thi hành án về việc, về tiền, cụ thể như sau:
       Tổng số việc phải thi hành trong năm (trừ số đã ủy thác, thu hồi, chuyển sổ theo dõi riêng): 921 việc, tương đương số tiền 44 tỷ 482 triệu 348 ngàn đồng. Trong đó có 796 việc chưa điều kiện tương đương số tiền 31 tỷ 120 triệu 772 ngàn đồng và 125 việc tương đương số tiền 13 tỷ 361 triệu 576 ngàn đồng chưa có điều kiện. Trong năm đã tổ chức thi hành xong 679 việc, thu được số tiền 22 tỷ 331 triệu 353 ngàn đồng, đạt tỷ lệ 85,3% về việc (vượt 4,8% chỉ tiêu cấp trên giao) và 71,7% về tiền (vượt 33,7% chỉ tiêu giao).
    
  Để đạt được kết quả công tác như trên, đầu tiên là sự nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn của tập thể công chức toàn Đơn vị dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tập thể lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Hải và sự chỉ đạo kịp thời, sâu sát của lãnh đạo Cục THADS tỉnh. Trong năm 2021, tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, tập thể lãnh đạo và công chức Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Hải quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
CHI CỤC THADS HUYỆN NINH HẢI

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: