Sign In

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN NINH HẢI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, THEO DÕI ÁN HÀNH CHÍNH NĂM 2022

17/12/2021

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN NINH HẢI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, THEO DÕI ÁN HÀNH CHÍNH NĂM 2022
           Thực hiện Kế hoạch số 1261/KH-CTHADS ngày 16/11/2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận tổ chức hội nghị triển khai thực hiện một số chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2022. Được sự đồng ý của UBND huyện Ninh Hải, chiều ngày 16/12/2021, Chi cục THADS huyện Ninh Hải tổ chức hội nghị triển khai công tác THADS, hành chính năm 2022. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Hiếu, Cục trưởng Cục THADS tỉnh, đại diện lãnh đạo Công an huyện, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, cùng toàn thể công chức Chi cục THADS huyện Ninh Hải.
           Đánh giá kết quả công tác THADS, hành chính năm 2021, tại báo cáo đã thể hiện: Triển khai thực hiện Quyết định của Cục trưởng Cục THADS tỉnh về giao chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 cho các cơ quan THADS địa phương; Kế hoạch công tác Thi hành án dân sự, hành chính năm 2021 của Cục THADS tỉnh, ngay từ đầu năm Chi cục THADS huyện Ninh Hải đã xây dựng Kế hoạch công tác của đơn vị và chỉ đạo toàn thể Chấp hành viên, công chức lập Kế hoạch công tác năm của cá nhân và tích cực triển khai thực hiện. Mặc dù trong bối cảnh khó khăn chung, tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, kéo dài; số lượng vụ việc thụ lý mới với giá trị thi hành lớn có chiều hướng tăng; chỉ tiêu, nhiệm vụ giao năm 2021 tăng so với năm 2020... đã ít nhiều ảnh hưởng trực tiếp đến công tác THADS tại địa phương. Song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Cục THADS tỉnh, Cấp uỷ Đảng, Chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban ngành đoàn thể các cấp, từng công chức trong đơn vị đã phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục những khó khăn, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành đạt, vượt chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021. Cụ thể:
           - Kết quả thực hiện chỉ tiêu về việc, về tiền: + Về việc: Tổng số giải quyết là 919 việc (giảm 07 việc so với cùng kỳ năm 2020). Sau khi trừ đi số ủy thác 06 việc; số thu hồi, hủy quyết định thi hành án 03 việc; Tổng số phải thi hành là 910 việc, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 751 việc (chiếm 82,5% trong tổng số phải thi hành); Số chưa có điều kiện là 156 việc. Trong số việc có điều kiện, đã giải quyết xong 627 việc, đạt tỉ lệ 83,49%, vượt 1,01% so với chỉ tiêu của Cục trưởng giao.
           + Về tiền: Tổng số giải quyết là 49 tỷ 454 triệu 232 ngàn đồng (giảm 54 triệu 147 ngàn đồng so với cùng kỳ năm 2020). Sau khi trừ đi số ủy thác là 47 triệu 134 ngàn đồng, số thu hồi, hủy quyết định thi hành án 1 tỷ 463 triệu 580 ngàn đồng; Tổng số phải thi hành là 47 tỷ 943 triệu 518 ngàn đồng, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 35 tỷ 565 triệu 186 ngàn đồng (chiếm 74,2% trong tổng số phải thi hành); Số chưa có điều kiện là 8 tỷ 258 triệu 428 ngàn đồng. Trong số có điều kiện thi hành, đã thi hành xong là 18 tỷ 132 triệu 983 ngàn đồng, đạt tỷ lệ 50,99%, so với chỉ tiêu của Cục trưởng giao vượt 10,39%;
           -  Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, được lãnh đạo Chi cục chú trọng thực hiện, phân công công chức trực tiếp dân hàng tuần và thủ trưởng đơn vị duy trì thực hiện tốt việc tiếp công dân định kỳ hành tháng và đột xuất khi có vụ việc bức xúc phát sinh. Trong năm, đơn vị đã tiếp 06 lượt. Tiếp nhận: 15 đơn 07 việc. Nội dung chủ yếu để phản ánh, kiến nghị chậm thi hành án. Kết quả giải quyết và xử lý: 15 đơn 07 việc. Đạt tỷ lệ 100%.
           - Triển khai thực hiện tự kiểm tra toàn diện các mặt công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Chi cục THADS huyện. Quán triệt Chấp hành viên thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra của Cục THADS tỉnh và Kết luận kiểm sát trực tiếp của Viện Kiểm sát tỉnh Ninh thuận.
           - Công tác phối hợp giữa các Chi cục với các ngành, chính quyền địa phương trên địa bàn huyện tiếp tục được duy trì thực hiện tốt, góp phần cho Chấp hành viên, cơ quan THADS huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2021.
           - Với vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, Chi cục đã chủ động tham mưu, kịp thời báo cáo Trưởng BCĐ THADS huyện tổ chức các cuộc họp liên ngành để cho ý kiến đối với những vụ việc có khó khăn, vướng mắc; kịp thời tham mưu kiện toàn lại Ban chỉ đạo THADS huyện sau khi có sự thay đổi về nhân sự.
           - Quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ công chức, người lao động, kịp thời quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 62-CT/TU ngày 19/11/2019 của Tỉnh ủy Ninh Thuận về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác phòng chống “Tham nhũng vặt” gắn với thực hiện Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp Chấp hành viên, Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp.
           - Kết quả đánh giá phân loại năm 2021 có 13/13 công chức, người lao động được công nhận Lao động tiên tiến; 02 công chức được công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở, Cục trưởng tặng giấy khen cho 04 công chức; tập thể Chi cục được xếp hạng A và được công nhận Lao động tiên tiến. Đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng bằng khen cho 04 cá nhân, tập thể lao động xuất sắc và Cơ thi đua ngành Tư pháp.
           Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Văn Hiếu, Cục trưởng đã đánh giá cao những kết quả mà tập thể Chi cục THADS huyện Ninh Hải đã đạt được trong năm 2021, mặc dù ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 nhưng công chức, người lao động của đơn vị đã nỗ lực, phấn đấu, khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ Cục trưởng giao, là một trong hai đơn vị được Khu vực thi đua suy tôn, đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Cờ thi đua năm 2021. Bên cạnh đó, đồng chí Cục trưởng cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế của đơn vị và giao nhiệm vụ cho đơn vị trong năm 2022.
           Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Chi cục trưởng đã phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo để bổ sung vào Kế hoạch công tác THADS, hành chính năm 2022 của Chi cục. Đồng thời, đề nghị từng đồng chí lãnh đạo Chi cục, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, công chức của đơn vị cần tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được trong năm 2021, tập trung triển khai khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra. Trên cơ sở đó chủ động, đề ra những giải pháp mới, cách làm hay để quyết tâm hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và ngành giao năm 2022.
                                            CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN NINH HẢI
 
   
      
 
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: