Sign In

Chi cục THADS huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận hưởng ứng phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự

19/07/2021

Chi cục THADS huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận  hưởng ứng phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng  kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự
      Triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự năm 2021; kế hoạch số 323/KH-CTHADS ngày 01/4/2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận về phát động phong trào thi đua cao điểm thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính lập thành tích chào mừng 75 năm ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2021).
      Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Hải đã chủ động xây dựng Kế hoạch, phát động đến toàn thể công chức, người lao động tích cực tham gia hưởng ứng phong trào thi đua, nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, khắc phục những khó khăn, hạn chế. Tập thể công chức và người lao động luôn gắn bó, tâm huyết với công việc, đoàn kết và luôn biết phát huy sức mạnh tập thể, vì lợi ích chung của tập thể, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong đợt thi đua cao điểm. Thể hiện qua một số kết quả 9 tháng năm 2021:
     - Trong công tác thi hành án dân sự, từng Chấp hành viên đã phát huy tinh thần trách nhiệm, xây dựng kế hoạch và tổ chức ngay những vụ việc có điều kiện thi hành án, đã thi hành xong nhiều vụ việc có giá trị thi hành lớn, các vụ việc liên quan đến các tổ chức tín dụng, ngân hàng, qua đó đã góp phần vào kết quả chung của đơn vị 9 tháng đạt vượt chỉ tiêu đề ra, cụ thể: Về việc: Tổng số việc phải thi hành 688 việc. Trong đó: số có điều kiện thi hành 556 việc, số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) 129 việc. Trong số việc có điều kiện, đã thi hành xong 417 việc (thi hành xong 411 việc, đình chỉ 06 việc) đạt tỷ lệ 75,0%. Về tiền: Tổng số tiền phải thi hành 37 tỷ 425 triệu 920 nghìn đồng; trong đó: số có điều kiện thi hành 28 tỷ 149 triệu 173 nghìn đồng, số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) 5 tỷ 156 triệu 843 nghìn đồng; số hoãn THA (trừ điểm c, k1, Đ48) 4 tỷ 119 triệu 904 nghì đồng. Trong số tiền có điều kiện, đã thi hành xong 13 tỷ 238 triệu 094 nghìn đồng (thi hành xong 10 tỷ 546 triệu 778 nghìn đồng; đình chỉ 02 tỷ 691 triệu 316  nghìn đồng) đạt 47,03% (vượt 6,43%).
     - Trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, được lãnh đạo Chi cục chú trọng thực hiện, phân công lãnh đạo, công chức Chi cục trực tiếp công dân theo định kỳ; các đơn thư tiếp nhận được phân loại và giải quyết kịp thời.
     - Công tác tự kiểm tra được chú trọng thực hiện, tiến hành tự kiểm tra chéo hồ sơ của từng Chấp hành viên, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong quá trình tổ chức thi hành án, ngăn ngừa những hành vi tiêu cực có thể xảy ra trong hoạt độg thi hành án.
     - Trong công tác cải cách hành chính, đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính đúng quy định, giải quyết công việc đúng quy trình. Công tác tài chính kế toán luôn được chỉ đạo triệt để, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đảm bảo đúng quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm túc công tác tài chính kế toán, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Công tác bảo đảm, chăm lo đời sống cho công chức, người lao động được quan tâm thực hiện; tham gia đầy đủ các loại hình bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) theo quy định; kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên công chức khi ốm đau, gia đình có tang chế ...  Đội ngũ công chức, người lao động luôn tuân thủ và chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật, không có trường hợp vi phạm bị xử lý kỷ luật liên quan đến hoạt động thi hành án dân sự. Duy trì thực hiện nghiêm Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp, Chỉ thị số 02/CT-BTP ngày 25/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Chỉ thị 57-CT/TU của Tỉnh ủy Ninh Thuận về không uống rượu, bia trong ngày làm việc.
      Ngoài ra, đơn vị tiếp tục phát động công chức, người lao động thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2021. Tất cả đảng viên, công chức, người lao động động có bản cam kết làm theo, nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; cam kết giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, đấu tranh chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phát động công chức ủng hộ 01 ngày lương tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới do Cục THADS tỉnh phát động.
     Với những thành tích đạt được trong đợt thi đua cao điểm, Chi cục THADS huyện Ninh Hải được Cục trưởng Cục THADS tỉnh tặng Giấy khen cho tập thể đơn vị và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua.
 
(Thừa ủy quyền của đồng chí Cục trưởng, Đ/c Nguyễn Ngọc Tuấn, Chi cục trưởng
 đã trao Giấy khen của Cục trưởng Cục THADS tỉnh cho 03 cá nhân của đơn vị)

 
 
                                                        Chi cục THADS huyện Ninh Hải
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: