Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022.

28/03/2022

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022.
             
                    
           Thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 19/5/2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao Quy định hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự; Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Ninh Hải ban hành kèm theo Quyết định số 913/QĐ-BCĐTHADS ngày 10/8/2021 của Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Ninh Hải. Chiều ngày 25/3/2022, tại UBND huyện Ninh Hải, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Ninh Hải đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022, cho ý kiến đối với một số vụ việc có khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án.
            Hội nghị do đồng chí Nguyễn Khắc Đông, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo THADS huyện chủ trì; tham dự hội nghị còn có thành viên Ban Chỉ đạo, các đại biểu mời là UBND thị trấn Khánh Hải, xã Xuân Hải, xã Nhơn Hải.         
Tại hội nghị, cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo đã thông qua báo cáo đánh giá tình hình hoạt động của Ban chỉ đạo THADS huyện năm 2021, đề ra phương hướng hoạt động năm 2022, báo cáo xin ý kiến của Ban chỉ đạo đối với 02 vụ việc nổi cộm tại địa phương.
            Đánh giá tình hình hoạt động: Năm 2021, Ban Chỉ đạo THADS huyện đã thực hiện cơ bản tốt chức năng, nhiệm vụ; kịp thời tham mưu UBND huyện kiện toàn Ban Chỉ đạo THADS huyện, ban hành Quy chế hoạt động; Ban Chỉ đạo đã xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động, báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo đối với các vụ việc thi hành án khó khăn, phức tạp; phân công nhiệm vụ đối với các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc tổ chức thi hành án, cưỡng chế thi hành án, đảm bảo giữ vững được tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
Mặc dù tình hình dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến mọi mặt của đời sống xã hội nói chung và công tác THADS nói riêng, nhưng với quyết tâm chính trị cao nhất, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ngành cấp trên, Huyện ủy, UBND huyện và Ban chỉ đạo THADS huyện, Chi cục THADS huyện, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo đã bám sát phương hướng hoạt động của BCĐ THADS năm 2021, Kế hoạch công tác trọng tâm của đơn vị đề ra năm 2021, chủ động xây dựng các Kế hoạch, chương trình và triển khai đồng bộ các mặt công tác, nên các chỉ tiêu, nhiệm vụ đều đạt vượt theo kế hoạch đề ra. Về việc: đã thi hành xong 627/751 việc có điều kiện thi hành, đạt tỉ lệ 83,49% (vượt 1,01% so với chỉ tiêu của Cục trưởng giao); Về tiền: đã thi hành xong 18 tỷ 132 triệu 983 ngàn đồng/35 tỷ 565 triệu 186 ngàn đồng có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 50,99% (so với chỉ tiêu của Cục trưởng giao vượt 10,39%). Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng theo trình tự và giải quyết dứt điểm, đã tiếp nhận 15 đơn,  giải quyết và xử lý xong 15 đơn, đạt tỷ lệ 100%. Bên cạnh đó, hoạt động THADS trên địa bàn huyện luôn nhận được sự quan tâm, phối hợp của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, góp phần cho công tác THADS đạt hiệu quả. Với những thành tích trong năm 2021, Chi cục THADS huyện đã được công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” và được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng “Cờ thi đua ngành Tư pháp” (năm thứ 4 liên tiếp).
            Hội nghị cũng đã nghe ý kiến phát biểu của các ngành, cơ quan, đơn vị (UBND xã Xuân Hải, xã Nhơn Hải; Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Ninh Hải; Hội Phụ nữ...) xung quanh công tác phối hợp trong thi hành án và đề xuất giải quyết đối với 02 vụ việc khó khăn, vướng mắc. Ý kiến phát biểu của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo. Trên cơ sở đó, đồng chí Nguyễn Khắc Đông, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo THADS huyện, phát biểu Kết luận Hội nghị, đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo THADS huyện trong năm 2021, cũng như những kết quả mà cơ quan THADS huyện đã đạt được trong năm. Nằm 2022, đề nghị từng thành viên Ban chỉ đạo, nhất là cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo phải tăng cường công tác tham mưu kịp thời về nội dung, hình thức, kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo năm 2022, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo, duy trì thường xuyên các cuộc họp Ban chỉ đạo theo định kỳ. Đề nghị các cơ quan phối hợp tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho chấp hành viên cơ quan THADS huyện tác nghiệp, giải quyết các vụ việc thi hành án, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức THADS trên địa bàn huyện; phải xác định công tác THADS là một trong những nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài và có tầm quan trọng rất lớn trong việc đảm bảo tăng cường pháp chế Xã hội chủ nghĩa, đảm bảo pháp luật của Nhà nước được thực thi một cách nghiêm minh, công bằng, dân chủ, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn huyện.
              Hội nghị tổ chức biểu dương và trao quyết định của Chủ tịch UBND huyện Ninh Hải tặng giấy khen cho 03 tập thể: Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Ninh hải, UBND thị trấn Khánh hải, UBND xã Xuân Hải đã có nhiều thành tích trong công tác phối hợp trong thi hàn án dân sự tại địa phương./.

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: