Sign In

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG BAN CHỈ ĐẠO THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TP NĂM 2021 VÀ SƠ KẾT 03 NĂM QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CHI CỤC THADS VÀ UBND PHƯỜNG, XÃ TRONG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PHAN RANG – THÁP CHÀM

23/05/2022

HỘI NGHỊ  TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG BAN CHỈ ĐẠO THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TP NĂM 2021 VÀ SƠ KẾT 03 NĂM QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CHI CỤC THADS  VÀ UBND PHƯỜNG, XÃ TRONG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ  TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PHAN RANG – THÁP CHÀM
               
               
Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh, ngày 19/5/2022 Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang – Tháp Chàm đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Ban chỉ đạo THADS thành phố năm 2021 và sơ kết 03 năm quy chế phối hợp giữa Chi cục THADS và UBND các phường, xã trong công tác THADS trên địa bàn thành phố Phan Rang – Tháp Chàm.
               Chủ trì hội nghị là đồng chí Trần Minh Thái - Ủy viên Ban thường vụ thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, kiêm Trưởng Ban chỉ đạo THADS thành phố Phan Rang – Tháp Chàm. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Hữu Hồng, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Ninh Thuận; Các thành viên Ban chỉ đạo THADS thành phố; Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Hội liên hiệp phụ nữ, Hội nông dân; Lãnh đạo UBND 16 phường, xã; Đại diện các cơ quan, tổ chức và cá nhân được khen thưởng; Lãnh đạo và Chấp hành viên Chi cục THADS thành phố Phan Rang – Tháp Chàm.
               Hội nghị đã công bố Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo THADS thành phố, thông qua Báo cáo tổng kết Hoạt động của Ban chỉ đạo THADS năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022, Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Chi cục THADS thành phố Phan Rang – Tháp Chàm và UBND phường, xã trên địa bàn thành phố Phan Rang – Tháp Chàm trong công tác THADS. Bên cạnh đó, còn có các bài phát biểu tham luận về công tác phối hợp trong THADS của đại diện UBND phường Văn Hải, đại diện UBND phường Mỹ Đông, và đại diện Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hổ trợ tư pháp - Công an thành phố. Hội nghị đã đánh giá cao những kết quả đạt được, nêu lên được những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong Hoạt động của Ban chỉ đạo THADS, việc thực hiện quy chế phối hợp trong công tác THADS trên địa bàn thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2022.
               Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Cục trưởng Cục THADS tỉnh đã đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo THADS thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, đặc biệt là đã quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời đối với những vụ việc THADS có tính chất phức tạp phức tạp, đương sự chống đối quyết liệt. Bên cạnh đó, đồng chí Cục trưởng Cục THADS tỉnh đề nghị UBND các phường, xã quan tâm, tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác THADS trên địa bàn thành phố Phan Rang – Tháp Chàm.

               Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo THADS thành phố Phan Rang – Tháp Chàm đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban chỉ đạo THADS thành phố năm 2021 và việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Chi cục THADS và UBND phường, xã trong công tác THADS trên địa bàn thành phố Phan Rang – Tháp Chàm. Theo đó, đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo THADS thành phố Phan Rang – Tháp Chàm đã giao 09 nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện công tác THADS trên địa bàn thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, trong thời gian đến.
               Đồng chí Lê Hoàng Kim, Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Phó trưởng Ban chỉ đạo THADS thành phố Phan Rang – Tháp Chàm đã phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo. Trên cơ sở đó sẽ chủ động tham mưu trong hoạt động của Ban chỉ đạo THADS và đề ra những giải pháp mới, cách làm hay để quyết tâm hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và ngành giao năm 2022.


               Kết thúc Hội nghị, đồng chí Cục trưởng Cục THADS tỉnh và đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo THADS thành phố Phan Rang – Tháp Chàm đã khen thưởng cho 06 tập thể, 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp về THADS.
                                                                                                                      CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
                                                                                                              THÀNH PHỐ PHAN RANG – THÁP CHÀM

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: