Kế hoạch buổi làm việc trực tuyến của Tổng cục với Cục Thi hành án dân sự các tỉnh: Bắc Giang, Hậu Giang, An Giang, Sóc Trăng, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Bắc Ninh, Quảng Trị, Hải Dương, Lạng Sơn và Hà Tĩnh

20/02/2017
Trên cơ sở thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2016 và 4 tháng đầu năm 2017 của các Cục Thi hành án dân sự các tỉnh: Bắc Giang, Hậu Giang, An Giang, Sóc Trăng, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Bắc Ninh, Quảng Trị, Hải Dương, Lạng Sơn và Hà Tĩnh, nhằm đánh giá một cách chính xác, khách quan, toàn diện việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ, làm rõ nguyên nhân, đề xuất giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong năm 2016, đồng thời triển khai đồng bộ các mặt công tác năm 2017 trong các Quý tiếp theo của năm công tác. Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức buổi làm việc của Tổng cục với Cục Thi hành án dân sự 11 địa phương.