Triển khai công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán

04/02/2021

Thực hiện Công văn số 291/BTP-TCCB ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc đảm bảo an ninh, trật tự an toàn cơ quan, đơn vị trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2021, ngày 03/02/2021, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã có Công văn số 440/TCTHADS-VP yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc trực lãnh đạo, chỉ huy tại cơ quan, đơn vị trong thời gian nghỉ Tết (từ 00h ngày 10/02/2021 đến hết 24h ngày 16/02/2021), cụ thể như sau:

- Chỉ đạo công chức, viên chức và người lao động của đơn vị trong việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn nơi làm việc; niêm phong phòng làm việc trước khi nghỉ Tết;

- Bố trí, đảm bảo các điều kiện cần thiết và lực lượng thường trực bảo vệ tại trụ sở cơ quan, đơn vị trong thời gian nghỉ Tết;

- Xây dựng, tổ chức thực hiện Phương án phân công trực tại cơ quan, đơn vị trong dịp Tết, báo cáo Tổng cục THADS (qua Văn phòng Tổng cục) trước ngày 05/02/2021 để theo dõi, tổng hợp;

- Quán triệt người được phân trực có trách nhiệm xử lý các vấn đề phát sinh và thông báo Chánh Văn phòng cơ quan Cục các tình huống đột xuất phát sinh tại cơ quan trong thời gian trực;

- Kịp thời báo cáo về Tổng cục THADS những vấn đề lớn, phát sinh, vượt quá thẩm quyền xử lý trong quá trình bảo về an ninh, trật tự, an toàn của đơn vị trong dịp Tết.
File đính kèm