Thông báo phát sóng phim tư liệu “Thi hành án dân sự - chặng đường 75 năm”

15/07/2021
Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 -19/7/2021), Tổng cục Thi hành án dân sự phối hợp với Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC xây dựng bộ phim tư liệu “Thi hành án dân sự - Chặng đường 75 năm”. Tông cục THADS trân trọng thông báo tới công chức, viên chức và người lao động của Bộ, ngành Tư pháp và Hệ thống Thi hành án dân sự quan tâm theo dõi phim tư liệu trên kênh VTC1 - Kênh Thời sự - Chính trị - Tổng hợp vào lúc 10h30 ngày 19/7/2021 (Thứ hai).