Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

20/07/2021
Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp, ngày 17/7/2021 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công văn số 969/TTg-KGVX về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch tại 19 tỉnh, thành phía Nam. Đồng thời, trên địa bàn TP. Hà Nội, trong những ngày gần đây, đã ghi nhận xuất hiện nhiều ca mắc trong cộng đồng, trong đó một số ca chưa xác định được nguồn lây. Trước tình hình nêu trên, ngày 18/7/2021 Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội đã ban hành Công điện số 15/CĐ-UBND về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Để tổ chức triển khai Công điện số 15/CĐ-UBND và Công văn số 2384/BTP-BCĐ ngày 19/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Tư pháp. Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục thực hiện nghiêm các nội dung sau:


1. Bố trí luân phiên 50% số lượng công chức, viên chức, người lao động làm việc trực tuyến tại nhà cho đến khi có thông báo mới. Trong trường hợp cần huy động số người làm việc tại trụ sở cơ quan, đơn vị vượt quá tỷ lệ 50% đề nghị báo cáo Tổng Cục trưởng xem xét, phê duyệt.
2. Dừng việc tổ chức các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung đông người không cần thiết, trường hợp thật sự cần thiết Thủ trưởng đơn vị báo cáo Tổng Cục trưởng để xin phê duyệt của Lãnh đạo Bộ phụ trách và chỉ được bố trí tối đa 50% chỗ ngồi trong hội trường, phòng họp, đảm bảo thực hiện giãn cách tối thiểu 2m; không tiếp khách tại cơ quan, nơi công tác.
3. Tiếp tục quán triệt nghiêm công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Tư pháp; thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tụ tập quá 05 người ngoài phạm vi công sở; khai báo y tế thường xuyên trên website www.tokhaiyte.vn hoặc ứng dụng Ncovi, Bluezone khi ra ngoài; tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước mọi diễn biến của dịch bệnh.
4. Công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị hạn chế tối đa di chuyển đến các địa phương ngoài địa bàn TP. Hà Nội; trường hợp thật sự cần thiết đề nghị báo cáo Lãnh đạo Tổng cục quyết định và chịu trách nhiệm về việc thực hiện các biện pháp bảo đảm phòng dịch trước và sau khi công chức, viên chức, người lao động trở về.
5. Đảm bảo thống nhất với thông tin của cơ quan y tế, đề nghị chủ động, thường xuyên cập nhật thông tin về các trường hợp nhiễm hoặc nghi nhiễm (nếu có) về Văn phòng Tổng cục; quán triệt công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị không tự ý thông tin về tình hình dịch bệnh tại cơ quan, đơn vị (nếu có) dưới mọi hình thức, nhất là trên mạng xã hội.
Trên đây là yêu cầu của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Tư pháp, Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục nghiêm túc thực hiện./.
File đính kèm