Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự: Sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và triển khai công tác năm 2023

09/01/2023
Sáng ngày 09/01/2023, Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và triển khai công tác năm 2023.
 

Tới dự hội nghị có đồng chí Đỗ Xuân Lân, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Bộ Tư pháp; về phía Đảng bộ Tổng cục THADS có đồng chí Nguyễn Quang Thái, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục THADS; đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS; đồng chí Nguyễn Thắng Lợi, Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS; các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ; đại diện Công đoàn và Đoàn cơ sở Tổng cục THADS; Bí thư, Phó Bí thư và toàn thể đảng viên của các Chi bộ thuộc Đảng bộ Tổng cục THADS.
 
Hội nghị đã được nghe Dự thảo Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Báo cáo tổng kết công tác đảng năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023. Hiện nay, toàn Đảng bộ có 08 chi bộ trực thuộc với 143 đảng viên, trong đó đảng viên chính thức 141 đồng chí, đảng viên dự bị 02 đồng chí.
 
Đảng bộ không có cán bộ chuyên trách công tác Đảng, công tác kiểm tra, giám sát nên 02 đồng chí, trong đó 01 đồng chí là Thẩm tra viên chính Vụ Nghiệp vụ 2 và 01 đồng chí chuyên viên của Vụ Tổ chức cán bộ được bố trí làm công tác Đảng giúp việc cho Đảng ủy.
           
Nửa nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Tổng cục THADS đã lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và các mặt công tác của Tổng cục THADS, quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. Ngay sau Đại hội Đảng bộ Tổng cục THADS lần thứ III, Đảng ủy Tổng cục đã ban hành Chương trình công tác khóa, chỉ đạo Ủy ban kiểm tra, các Ban và cấp ủy trực thuộc tập trung quán triệt học tập, tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.
 
Đảng bộ luôn đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho các đảng viên, quần chúng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đảm bảo không có đảng viên nào vi phạm 19 điều đảng viên không được làm hay có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Qua theo dõi, nắm bắt tình hình chính trị tư tưởng đảng viên của toàn Đảng bộ luôn ổn định, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 
Việc triển khai học tập, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị được thực hiện nghiêm, hiệu quả. Năm 2021, Đảng ủy Tổng cục đã được Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc trong 05 năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
 

Việc lãnh đạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Đảng uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc, các Tổ chức chính trị - xã hội thuộc Tổng cục phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng đơn vị tổ chức triển khai thực hiện, bám sát theo các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, tiếp tục quán triệt thực hiện Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 quy định về một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, Hướng dẫn số 19-HD/BTCTW, ngày 12/9/2019 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018; triển khai thực hiện Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 8/2/2022 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” thay thế Quy định số 126-QĐ/TW; yêu cầu các cấp ủy phải thường xuyên kiểm tra, giám sát và đôn đốc thực hiện; đặc biệt lưu ý các cấp ủy đảng phải tuân thủ quy trình bảo mật thông tin theo quy định của Đảng.
 
Công tác tổ chức xây dựng Đảng, Đảng ủy đã xây dựng Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; xây dựng Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy và Lãnh đạo Tổng cục THADS; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng và nhiệm vụ chuyên môn của Tổng cục THADS đúng nội dung Quy chế. Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục đã xây dựng Chương trình công tác khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2025, điều chỉnh, bổ sung Chương trình hành động theo hướng dẫn của Đảng ủy Bộ Tư pháp và triển khai thực hiện đạt được một số kết quả nổi bật:
 
Một là, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng:
Từ sau Đại hội Đảng bộ đến nay, trong bối cảnh toàn xã hội bị tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, Đảng ủy Tổng cục đã duy trì các phiên họp đều đặn, công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào nề nếp, chất lượng, hiệu quả được nâng lên rõ rệt. Đảng ủy chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm các quy định của Điều lệ Đảng. Công tác cán bộ và xây dựng tổ chức đảng, rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý của đơn vị; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác dân vận; công tác tuyên giáo; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản và không ngừng nâng cao chất lượng. Công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể có sự đổi mới mạnh mẽ, đã phát huy hiệu quả vai trò của từng tổ chức trong việc xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, các chi bộ được nâng lên rõ rệt; khối đoàn kết, nhất trí trong toàn Đảng bộ ngày càng được củng cố vững chắc.
Đến nay, các chỉ tiêu đã đề ra tại Nghị quyết và Chương trình công tác toàn khóa cơ bản được thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng. Đảng bộ được Đảng ủy Bộ Tư pháp công nhận là tổ chức đảng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” các năm 2020, 2022; hằng năm có 20% Chi bộ đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Qua các năm 2020, 2021, 2022, Đảng bộ Tổng cục đã khen thưởng 78 lượt đảng viên và 06 lượt tổ chức đảng.  
 
Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra đã tiến hành kiểm tra, giám sát 6/8 chi bộ trực thuộc; 100% Chi bộ tiến hành tự kiểm tra, giám sát theo quy định của Đảng (từ 20-25% đảng viên của Chi bộ).
 
Năm 2022, lãnh đạo, chỉ đạo 08 Chi bộ trực thuộc tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025; chỉ đạo Đoàn cơ sở Tổng cục THADS và các Chi đoàn trực thuộc tổ chức thành công Đại hội Đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2022-2027; có 02 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đoàn Bộ Tư pháp khóa VII trong đó 01 đồng chí giữ chức vụ Phó Bí thư Đoàn Bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.
 
Công đoàn, Đoàn Thanh niên cơ sở Tổng cục đều đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó Đoàn cơ sở Tổng cục THADS hoàn thành xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2017 - 2022, được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
 
 

Hai là: kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:
Đảng bộ Tổng cục THADS luôn thực hiện nghiêm túc cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”; triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp để chỉ đạo Hệ thống THADS cố gắng thực hiện tốt nhất có thể nhiệm vụ được giao trong các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp, trong đó, chú trọng việc thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Đảng ủy đã chỉ đạo Tổng cục THADS tham mưu cho Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021, tổ chức quán triệt, ban hành các kế hoạch triển khai Chỉ thị số 04-CT/TW về công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.
 
Năm 2022, Đảng ủy Tổng cục THADS tham mưu cho Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp ban hành Nghị quyết số 23-NQ/BCSĐ ngày 29/3/2022 về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm THADS, theo dõi THAHC giai đoạn 2022-2026 và tổ chức thực hiện trong toàn Hệ thống. Trong năm 2021 và năm 2022, Đảng ủy Tổng cục THADS đã ban hành 04 Nghị quyết chuyên đề: Nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng cục THADS tổ chức và hoạt động THADS, theo dõi THAHC trên địa bàn thành phố Hà Nội[1] và Thành phố Hồ Chí Minh[2] giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết chuyên đề “Lãnh đạo xây dựng, thực hiện công tác tổ chức cán bộ của Tổng cục THADS giai đoạn 2022 – 2026”[3]; Nghị quyết chuyên đề “Tăng cường quản lý dự án đầu tư công của Hệ thống THADS giai đoạn 2021-2025 thuộc thẩm quyền của Tổng cục THADS”[4].
 
Việc triển khai thực hiện 02 Nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng cục THADS tổ chức và hoạt động THADS, theo dõi THAHC trên địa bàn thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 của Đảng ủy Tổng cục THADS có nhiều kết quả nổi bật: đã kiện toàn Lãnh đạo của Cục THADS thành phố Hà Nội và bước đầu kiện toàn Lãnh đạo Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh; năm 2022 cả 02 đơn vị này đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 
 
Công tác chỉ đạo, điều hành tiếp tục được đổi mới, hướng về cơ sở, vừa giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể đến từng cấp, từng đơn vị, vừa gắn với công tác kiểm tra, tự kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hơn thời gian tổ chức thi hành án để hạn chế tình trạng việc thi hành án kéo dài. Kết quả THADS có sự chuyển biến rõ rệt. Năm 2022, kết quả thi hành xong về tiền đạt trên 75.240 tỷ đồng, tăng trên 28.156 tỷ đồng so với năm 2021 và tăng trên 21.460 tỷ đồng so với năm 2020 (trong đó, kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng đạt trên 15.989 tỷ đồng, tăng trên 11.895 tỷ đồng so với năm 2021).

Tập thể Tổng cục THADS đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc trong 02 năm 2020, 2022 và Cờ Thi đua ngành Tư pháp năm 2022.
 
 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Xuân Lân đánh giá cao những kết quả về mọi mặt công tác của Đảng bộ Tổng cục THADS trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng ủy Tổng cục rất nghiêm túc trong việc nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các quy định của Đảng, đã cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng vào trong công tác lãnh đạo nhiệm vụ chính trị của Tổng cục THADS. Thông qua nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết, Đảng ủy Tổng cục đã triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, thực hiện một cách hiệu quả các nhiệm vụ trọng yếu, những khâu đột phá, giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp bách tại Tổng cục THADS. Trong những năm qua, Đảng ủy Tổng cục luôn là đơn vị dẫn đầu trong công tác xây dựng Đảng, công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành, xây dựng Hệ thống THADS ngày càng vững mạnh.
 
Đồng chí Đỗ Xuân Lân nhấn mạnh tổ chức Hội nghị sơ kết là dịp để Đảng bộ Tổng cục THADS nhìn nhận lại tổng thể mục tiêu để có phương hướng cho giai đoạn tiếp theo. Đồng chí đề nghị Đảng bộ Tổng cục THADS phát huy tinh thần là một trong những lá cờ đầu về công tác Đảng, Đoàn thể để triển khai công tác thực chất, hiệu quả, hài hòa giữa nhiệm vụ công tác Đảng và công tác chính quyền; tăng cường công tác xây dựng Đảng và quản lý đảng viên; quán triệt triển khai các Nghị quyết. Văn phòng Đảng ủy luôn đồng hành, hỗ trợ, phối hợp với các cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ Bộ Tư pháp để công tác xây dựng Đảng ngày càng nề nếp, hiệu quả, chất lượng.
 
 

Thay mặt Đảng bộ Tổng cục THADS, đồng chí Nguyễn Quang Thái cảm ơn các ý kiến của đồng chí Đỗ Xuân Lân và mong rằng Đảng bộ Tổng cục THADS tiếp tục nhận được sự quan tâm sát sao của Đảng ủy Bộ Tư pháp, sự giúp đỡ của Văn phòng  Đảng - Đoàn thể Bộ Tư pháp. Bí thư Đảng ủy Tổng cục THADS Nguyễn Quang Thái cam kết Đảng bộ Tổng cục THADS sẽ tiếp tục triển khai hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra tại Nghị quyết, Chương trình công tác toàn khóa và những năm tiếp theo của nhiệm kỳ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối; các nghị quyết Hội nghị Trung ương 3, 4, 5, 6 khóa XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp. Năm 2023, Đảng ủy chỉ đạo Tổng cục THADS:
 
1/ Tiếp tục cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; tăng cường triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, THAHC theo các Nghị quyết của Quốc hội. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, đặc biệt là các vụ việc thuộc diện BCĐTW về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; thu hồi nợ cho các tổ chức tín dụng. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức thi hành án theo hướng đơn giản hóa quy trình, thủ tục, rút ngắn thời gian, đúng quy định của pháp luật; tham mưu, đề xuất hoàn thiện thể chế, cả về THADS, THAHC và các lĩnh vực liên quan.  
 
2/ Tiếp tục triển khai thực hiện 02 Nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng cục THADS tổ chức và hoạt động THADS, theo dõi THAHC trên địa bàn thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh[5] giai đoạn 2021-2025 của Đảng ủy Tổng cục THADS.
 
3/ Triển khai thực hiện Nghị quyết chuyên đề “Lãnh đạo xây dựng, thực hiện công tác tổ chức cán bộ của Tổng cục THADS giai đoạn 2022 – 2026”; Nghị quyết chuyên đề “Tăng cường quản lý dự án đầu tư công của Hệ thống THADS giai đoạn 2021-2025 thuộc thẩm quyền của Tổng cục THADS”.
 
4/ Đề nghị cấp ủy các Chi bộ trực thuộc tiếp tục làm tốt công tác chính trị tư tưởng, động viên cán bộ, đảng viên phát huy vai trò là hạt nhân lãnh đạo, gương mẫu trong công tác, học tập và các hoạt động nhằm vận động quần chúng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, xây dựng cơ quan, Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh.
 

[1] Nghị quyết số 100 – NQ/ĐUTCTHADS ngày 10/10/2021
[2] Nghị quyết số 99 – NQ/ĐUTCTHADS ngày 8/10/2021
[3] Nghị quyết số 150 – NQ/ĐU ngày 25/11/2022 của Đảng ủy Tổng cục THADS
[4] Nghị quyết số 165 – NQ/ĐU ngày 21/12/2022 của Đảng ủy Tổng cục THADS