Chi bộ Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo – Tổng cục Thi hành án dân sự: Tổ chức sinh hoạt chuyên đề và kết nạp đảng viên

23/10/2023
Thực hiện Quyết định số 542-QĐ/ĐU ngày 05/10/2023 của Đảng ủy Bộ Tư Pháp, được sự đồng ý của Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự, ngày 21/10/2023 tại Khu Di tích lịch sử An toàn khu Định Hóa - Thái Nguyên (chiến khu Việt Bắc), Chi bộ Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo - Tổng cục THADS tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Lê Thị Lâm Anh và phối hợp với Chi bộ Cục THADS tỉnh Thái Nguyên tổ chức hoạt động về nguồn sinh hoạt chuyên đề.Tham dự lễ kết nạp Đảng viên mới có đồng chí Nguyễn Thắng Lợi - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy TCTHADS, Phó Tổng cục trưởng TCTHADS; đồng chí Nguyễn Xuân Tùng - Bí thư  Chi bộ,  Cục trưởng Cục THADS tỉnh Thái Nguyên.
Lễ kết nạp đảng viên được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng quy định  của Điều lệ Đảng. Trước lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự chứng kiến của các đảng viên trong Chi bộ, đồng chí Lê Thị Lâm Anh đã đọc lời tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm các nhiệm vụ của người đảng viên. Thay mặt Chi bộ Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo, đồng chí Lê Anh Tuấn - Bí thư Chi bộ đã giao nhiệm vụ và phân công đảng viên chính thức trong Chi bộ theo dõi, giúp đỡ đảng viên mới.  

Đại diện Ban thường vụ Đảng ủy TCTHADS, đồng chí Nguyễn Thắng Lợi đã tặng hoa và phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên mới và chi bộ. Đồng chí Lâm Anh cần tiếp tục phấn đấu mọi mặt, từ trong công tác và cuộc sống; phải là hạt nhân xây dựng khối đoàn kết vững mạnh. Đề nghị chi bộ Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo quan tâm, bồi dưỡng, giúp đỡ để đồng chí Lâm Anh được xem xét chuyển Đảng chính thức đúng thời hạn, tiếp tục quan tâm phát hiện và bồi dưỡng quần chúng ưu tú để kết nạp, thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới. Đồng thời đề nghị các đảng viên trong Chi bộ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt, đầy đủ nhiệm vụ “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị” góp phần vào sự vững mạnh của Chi bộ Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Tại khu di tích lịch sử An toàn khu Định Hóa, các đồng chí Đảng viên và công chức đã được đến dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đến thăm lán Tỉn Keo, nằm trên đồi Tỉn Keo – nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

Đây là hoạt động có ý nghĩa tạo điều kiện cho các đảng viên, công chức Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo có dịp ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng của các thế hệ đi trước, khắc ghi công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ cha anh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người công chức và nhiệm vụ của người Đảng viên trong thời gian tới.
 Nguyễn Thị Hiền, Chi bộ Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo