Chi bộ Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

15/08/2019
Thực hiện Nghị quyết số 107-NQ/ĐU ngày 30/7/2019 của Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự về việc triển khai kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sáng ngày 14/8/2019, Chi bộ Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo - Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề theo chủ đề: “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự”. Tham gia buổi sinh hoạt có đồng chí Đỗ Thị Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Tổng cục, Chánh Văn phòng Đảng ủy Tổng cục, đồng chí Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo và các đồng chí đảng viên, công chức Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Mở đầu buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo đã phổ biến Nghị quyết số 107-NQ/ĐU ngày 30/7/2019 và Công văn số 03/CV-ĐU ngày  ngày 14/01/2019 của Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự về việc triển khai kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhtheo chủ đề năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Chi bộ.Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Bùi Khắc Chung - đảng viên Chi bộ đã trình bày chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và liên hệ trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Nội dung chuyên đề gắn với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của đơn vị. Sau khi nghe chuyên đề, các đồng chí đảng viên, quần chúng Chi bộ Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo sôi nổi phát biểu ý kiến về chủ đề được nêu, góp ý để hoàn thiện chuyên đề. Trong đó, các ý kiến đều gắn với công việc trực tiếp mà các đồng chí đảng viên đang thực hiện trong đơn vị. Đặc biệt, các ý kiến phát biểu đều tâm đắc với những câu nói, lời dặn dò của bác về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo như: “Đồng bào có oan ức mới khiếu nại hoặc vì chưa hiểu rõ chính sách của Đảng và Chính phủ mà khiếu nại. Ta phải giải quyết nhanh, tốt thì đồng bào thấy rõ Đảng và Chính phủ luôn quan tâm lo lắng đến quyền lợi của họ, do đó mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng và Chính phủ cũng cố tốt hơn” Hồ Chủ tịch chỉ ra rằng giải quyết khiếu nại, tố cáo “nhanh” không đồng nghĩa, thậm chí hoàn toàn đối lập với giải quyết “ẩu”, giải quyết thiếu trách nhiệm, kém hiệu quả. Người yêu cầu phải “Giải quyết nhanh, tốt” và phải chấp hành đúng pháp luật, đảm bảo chất lượng “Thấu tình, đạt lý”. Với Hồ Chủ tịch, lợi ích của nước, của dân là trên hết, việc của dân là việc hàng đầu, những khiếu nại, tố cáo của dân cần phải được xem xét thấu tình, đạt lý, thậm chí người dân không kêu nài cũng phải chủ động kiểm tra để xem ý kiến người dân thế nào, có thiệt thòi, thắc mắc gì không. Việc giải quyết nhanh chóng, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của dân và gắn với nó là việc khôi phục kịp thời các quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật những người có hành vi sai phạm, sẽ củng cố niềm tin yêu của nhân dân vào chính quyền, vào chế độ, vào các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà Nước, làm cho mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng và Nhà Nước ngày càng gắn bó bền chặt.
Các ý kiến phát biểu tại buổi sinh hoạt cũng cho rằng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ rất quan trọng. Người thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân phải thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác: khi tiếp xúc với công dân phải từ lương tri, trái tim, khối óc mà quý trọng người dân, coi dân là chủ, mình là đầy tớ, có như vậy mới nhận thức được vấn đề, mới tìm ra cách làm tốt, giảm bớt bức xúc trong nhân dân; người thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo phải khách quan, đúng thời hạn, đúng quy định của pháp luật.
Buổi sinh hoạt có đại diện Đảng ủy Tổng cục tham gia đóng góp ý kiến; ngoài ra, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ còn kể thêm nhiều câu chuyện về chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đồng chí Bí thư thay mặt Chi bộ tiếp thu ý kiến góp ý của đồng chí đại diện Đảng ủy Tổng cục và các đồng chí đảng viên, quần chúng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo để hoàn thiện thêm chuyên đề.
Kết thúc buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Thắng Lợi - Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo đề nghị các đồng chí đảng viên, quần chúng trong đơn vị tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chuẩn mực đạo đức của người cán bộ, đảng viên. Đồng chí cũng nhấn mạnh: Những tư tưởng, lời chỉ bảo căn dặn của Bác cho đến ngày nay vẫn còn giữ nguyên giá trị. Ngay bây giờ và hơn lúc nào hết, cán bộ, đảng viên Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo phải làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo kịp thời, khách quan, đúng quy định pháp luật, hạn chế đơn phát sinh tồn động kéo dài xảy ra, góp phần ổn định và phát triển toàn Hệ thống Thi hành án dân sự nói riêng và Ngành Tư pháp nói chung.
Lê Thị Phương - Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo